31.5 C
Thành phố New York
Tháng Sáu 20, 2024
Tin thời sựKhu đô thị Mỹ Hưng

Tin tức mới nhất về khu đô thị Thanh Hà, khu đô thị Mỹ Hưng Cienco 5 Mường Thanh

Ngày 13/06/2023 Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra văn bản số 279/TB-VP về THÔNG BÁO Kết luận của các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về xử lý các tồn tại, vướng mắc, thủ tục đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT.

Ngày 29/0502023, tại trụ sở UBND Thành phố, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông và Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã đồng chủ trì nghe báo cáo về xử lý các tồn tại, vướng mắc, thủ tục đầu tư Dự an đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT và các dự án khác để hoàn vốn dự án BT.

Dự họp có các lãnh đạo Sở, ngành Thành phố, đơn vị: Phó Chánh thanh tra Thành phố Nguyễn Trọng Hòa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Anh, Phó Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở tài chính Trần Thành Tâm, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Sở xây dựng Hoàng Cao Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó cục trưởng Cục Thuế Thành phố Nguyễn Tiến Trường; Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Nguyễn Anh Đức; Phó Chủ tịch UBND Quận Hà Đông Bùi Xuân Hòa; Chủ tịch UBND Huyện Thanh Oai; Phó Chủ tịch UBND Huyện Ứng Hòa Hoàng Thị Vân Anh; Phó Chủ tịch UBND Huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh; Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Võ Tuấn Anh; Tổng Giám đốc Công ty Công trình giao thông 5 – CTCP (Nhà đầu tư) Lê Quang Vinh; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án) Đỗ Trung Kiên.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Thành phố báo cáo và ý kiến của đại biểu các cơ quan dự họp, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố thống nhất kết luận chỉ đạo như sau:

HĐND Thành phố, UBND Thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành Thành phố đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư vào Quý 1/2023 và hoàn thành năm 2025; lãnh đạo UBND Thành phố đã họp triển khai kết luận của HĐND Thành phố và có Thông báo số 618/TB-VP ngày 20/12/2022 của Văn phòng UBND Thành phố để chỉ đạo các nội dung công việc cụ thể; Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Sở, ngành Thành phố, đơn vị còn chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn chỉnh các thủ tục để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư, đảm bảo hoàn thành Dự án vào năm 2025, yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sau:

 1. Đối với việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động hướng dẫn các đơn vị hoàn chỉnh thủ tục để sớm thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ; Cục an ninh điều tra Bộ Công an), đảm bảo yếu tố pháp lý chặt chẽ của Dự án đầu tư, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 15/6/2023
 2. Đối với việc gia hạn hợp đồng BT và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công:
  a) Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương hoàn chỉnh quy trình, thủ tục ký phụ lục gia hạn hợp đồng BT với Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án (thời gian hoàn thành trong tháng 6/2023)
  b) Thống nhất chủ trương đối với báo cáo, đề xuất của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố:
  – Về việc tạm thời gian hạn thời gian thực hiện dự án, thời gian thực hiện hợp đồng dự án BT đến ngày 31/12/2023 (thời gian thực hiện cụ thể sẽ được xác định và ký phụ lục sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của dự án được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt) để đảm bảo hiệu lực hợp đồng được liên tục, xuyên suốt, làm cơ sở cho Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công (nhất là đoạn tuyến đã GPMB khoảng 7km từ Km19+900 đến Km26+500)
  – Về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công đoạn tiếp theo từ Km19+900 – Km41+500 theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã được Sở Giao thông vận tải thẩm định tại văn bản số 9478/SGTVT-QLCLCTGT ngày 29/10/2019 làm cơ sở triển khai thi công đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng từ Km19+900 – Km26+500. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố và Sở Giao thông vận tải hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy trình, quy định.
  c) Tổng công ty công trình giao thông 5 (Nhà đầu tư) và Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án) khẩn trương củng cố hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây theo hình thức hợp đồng BT; hoàn thiện phụ lục hợp đồng BT.

3. Về các Dự án đầu tư đối ứng

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị về quy trình, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đối ứng (Khu đô thị Thanh Hà A, B, Khu đô thị Mỹ hưng) theo quy định của pháp luật; xem xét việc gia hạn thời gian thực hiện các Dự án đối ứng.

b) Sở Tài Nguyên và Môi trường khẩn trương bàn giao mốc ranh giới Khu đô thị Mỹ Hưng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

c) Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Nhà đầu tư) và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển địa ốc Cienco 5 (Doanh nghiệp dự án) khẩn trương hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đấu tư đối với các dự án đối ứng: Khu đô thị Thanh Hà A, Khu đô thị Thanh Hà B, Khu đô thị Mỹ Hưng.

4. Xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các Dự án đối ứng: Tại các khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B, đối với các hạng mục, công trình không có vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm về quy hoạch, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai, Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án tham mưu, báo cáo UBND Thành phố để hoàn thiện các thủ tục liên quan đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Đối với các hạng mục, công trình vi phạm, yêu cầu làm rõ nội dung, mức độ vi phạm, căn cứ quy định của pháp luật để đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND Thành phố.

5. Về công tác giải phóng mặt bằng Dự án BT:

Giao UBND các huyện: Ứng Hòa, Phú Xuyên khẩn trương, tích cực giải phóng mặt bằng phần còn lại của giai đoạn 2 thuộc dự án đầu tư (14 km qua địa bàn 2 huyện); Yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng đầu Quý 1 năm 2024 để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án năm 2025.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, cùng UBND các quận huyện , đơn vị có liên quan tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trên toàn dự án để báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

6. Giao Thanh tra Thành phố khẩn trương thực hiện trách nhiệm tham mưu chuẩn bị báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Ban Bí thư, quán triệt và định hướng tham mưu UBND Thành phố theo hướng triển khai thực hiện tiếp dự án đầu tư.

Ngoài ra, liên quan Khu đô thị Mỹ Hưng, đối với đường vào trụ sở các cơ quan Bộ Công an: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Trại tạm giam T16, Trung tâm thẩm vấn của lực lượng cảnh sát, các đơn vị khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 48/TB-VP ngày 24/2/2023 của Văn phòng UBND Thành phố; Trên cơ sở chỉ giới đường đỏ được UBND Thành phố đã phê duyệt, UBND huyện Thanh Oai, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức cắm mốc, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng theo quy định.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận chỉ đạo của các Phó Chủ tịch Thành phố để các đơn vị liên quan biết, tổ chức thực hiện.

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ TƯ VẤN DỰ ÁN
Vũ Lượng 0969 286 685 I Giáng Son 0932 391 273
Mạnh Tiến 0865 050 340  I  Vũ Hà 0936 358 100
Ánh Hồng 0985 853 488  I  Việt Cường 0902819996  
Văn Đạo 0987 928 779 I Đăng Quang 0983 072 038
Xem chi tiết các bất động sản chính chủ gửi bán tại https://CUDA.vn

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG ※ ĐẠI LONG LAND
Tự hào là đơn vị tư vấn dự án số 1 Thanh Hà Mường Thanh
 Hotline: 0988 22 1987
 Địa chỉ: B2.1-BT16-1 Đảo VIP, Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.
 Website: www.dailongland.com
 Youtube: https://www.youtube.com/@dailongland
 Facebook: https://www.facebook.com/dailongland.vn
 Tiktok: https://www.tiktok.com/@dailongland.com
Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi của Quý khách để ngày một hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ TƯ VẤN DỰ ÁN
Vũ Lượng 0969 286 685 I Giáng Son 0932 391 273
Mạnh Tiến 0865 050 340  I  Vũ Hà 0936 358 100
Ánh Hồng 0985 853 488  I  Việt Cường 0902819996  
Văn Đạo 0987 928 779 I Đăng Quang 0983 072 038
Xem chi tiết các bất động sản chính chủ gửi bán tại https://CUDA.vn

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG ※ ĐẠI LONG LAND
Tự hào là đơn vị tư vấn dự án số 1 Thanh Hà Mường Thanh
 Hotline: 0988 22 1987
 Địa chỉ: B2.1-BT16-1 Đảo VIP, Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.
 Website: www.dailongland.com
 Youtube: https://www.youtube.com/@dailongland
 Facebook: https://www.facebook.com/dailongland.vn
 Tiktok: https://www.tiktok.com/@dailongland.com
Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi của Quý khách để ngày một hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan

Sasuke Thanh Hà – Khu vui chơi cuối tuần dành cho gia đình

Bất động sản Đại Long

Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở trong khu đô thị (Bản mẫu)

Bất động sản Đại Long

Bài 3: Vượt qua nỗi đau

Bất động sản Đại Long