26.5 C
Thành phố New York
Tháng Bảy 17, 2024
Tin thời sự

Báo cáo về đầu tư thực hiện các dự án BT trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 28 tháng 7 năm 2023 UBND TP Hà Nội gửi công văn số 2343/UBND-KHĐT về việc báo cáo về đầu tư thực hiện các dự án BT trên địa bàn thành phố Hà Nội lên Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 4639/BKHĐT- QLĐT ngày 15/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp, phân loại vướng mắc trong quá trình triển khai dự án BT chuyển tiếp và đề xuất phương án xử lý, sau khi xem xét, UBND thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

I. Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án BT trên địa bàn Thành phố.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện 17 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, trong đó có 11 dự án đã hoàn thành và 06 dự án dạng triển khai thực hiện, cụ thể:

a) 11 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, trong đó:

– 05 dự án đã quyết toán gồm: (1). Tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài đến hết địa phận Hà Nội (cũ) theo hình thức BT, (2). Đường trục phát triển phía Bắc Hà Đông theo hình thức BT: (3), Nút giao thông trung tâm quận Long Biên, (4). Cung tri thức Hà Nội: (5). Đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên,

– 06 dự án còn lại chưa phê duyệt quyết toán gồm: (1). Bảo tàng Hà Nội: (2). Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở, (3). Trạm xử lý nước thải khu vực Hồ Tây: (4). Tuyến đường Lê Đức Thọ đến Khu đô thị Xuân Phương, (5). Khu công viên và hồ điều hòa tại phía Bắc và phía Nam nghĩa trang Mai Dịch; (6). Vành đai 2 : Đoạn Vĩnh Tuy – Ngã Tư Sở (kết hợp đoạn dưới thấp Vĩnh Tuy – Chợ Ma – Ngã Tư Vong). Hiện nay, các nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán trình phê duyệt.

– Trong 11 dự án nêu trên có: 03 dự án đã hoàn thành, quyết toán hoàn thành và hoàn thành thanh toán; 02 dự án đã hoàn thành, bàn giao, quyết toán hoàn thành và chưa thanh toán bằng quỹ đất đối ứng: 01 dự án đã hoàn thành. bàn giao, chưa quyết toán nhưng hoàn thành thanh toán; 02 dự án đã hoàn thành. bàn giao chưa quyết toán và chưa thanh toán đủ bằng quỹ đất dối ủng: 02 dự án đã hoàn thành, chưa bàn giao, chưa quyết toán và hoàn thành thanh toán bằng quỹ đất đối ứng: 01 dự án đã hoàn thành, chưa bàn giao, chưa quyết toán và chưa hoàn thành thanh toán bằng quỹ đất đối ứng.

b) 06 dự án đã ký hợp đồng, đang triển khai:

– 06 dự án đang thực hiện: (1). Tuyến dường 2,5: đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A; (2). Tuyến đường từ dê Ngọc Thụy đi Khu đô thị mới Thượng Thanh; (5). Tuyến đường giao thông quanh Khu tưởng niệm Chu Văn An; (4). Công viên và hồ điều hòa 31,3ha tại ô đất CVI thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy; 5). Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ (giai đoạn 2); (6). Xây dựng hệ thống cổng nối thông hồ Vục, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình;

– Trong 06 dự án nêu trên có 04 dự án đã hoàn thành thanh toán bằng quỹ đất đối ứng; 01 dự án chưa hoàn thành thanh toán quỹ đất và 01 dự án chưa thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư.

(Chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo)

2. Đánh giá chung về khó khăn vướng mắc:

a) Nhóm 1: Vướng mắc phát sinh từ quy định của Luật về thanh toán cho nhà đầu tư, gồm 10 dự án (Chi tiết theo Phụ lục 2 kèm theo):

– Hệ thống quy định pháp luật trong thời gian qua chậm ban hành: Năm 2007 ban hành nghị định 78/2007/NĐ-CP, năm 2009 ban hành nghị định 108/2009/NĐ-CP, năm 2015 ban hành nghị định 15/2015/NĐ-CP, năm 2018 ban hành nghị định 63/2018/NĐ-CP quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và năm 2020 ban hành Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư – PPP. Quy định còn có nội dung chưa thống nhất giữa các Luật, ví dụ như giao đất đối ứng thanh toán mâu thuẫn với Luật Đất đai 2013 (Điều 118 Luật Đất đai 2013 – định Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình quy thức đấu giả quyền sử dụng đất); chưa có quy định đối với trường hợp trong quỹ đất đối ứng dự kiến thanh toán có quỹ đất công nằm xen kẹt …và cấp thẩm quyền chậm ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn.

– Trường hợp tổ chức đấu giá quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư: Tiền thu được sau khi đấu giá được nộp vào ngân sách và hiện nay không có quy định, khung pháp lý về thanh toán cho các dự án BT bằng ngân sách nhà nước (tiền thu từ đấu giá đất để đầu tư dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công).

– Về thanh toán cho các dự án BT đang triển khai thực hiện chuyển tiếp (theo Luật PPP năm 2020) nhưng chưa được thanh toán có khó khăn vướng mắc: Tại các Hợp đồng BT đã ký kết trước năm 2018 đã dự kiến quỹ đất đối ứng để thanh toán. Hiện nay giá trị quỹ đất (tiền sử dụng đất được xác định tại thời điểm quyết định giao đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013) thanh toán đã tăng, lớn hơn nhiều lần so với giá trị công trình BT được phê duyệt. Về nguyên tắc áp dụng quy định pháp luật phải thực hiện thanh toán theo Luật PPP năm 2020 (Điều 101 quy định thanh toán theo quy định của hợp đồng BT đã ký kết và quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết hợp đồng). Tuy nhiên, như vậy không đảm bảo phù hợp quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15/8/2019 của Chính phủ và Nghị định số 35/2021/NĐ- CP ngày 29/3/2021 Chính phủ (thanh toán theo nguyên tắc ngang giá).

Theo quy định của Luật PPP năm 2020 Dự án đã ký kết hợp đồng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng BT đã ký kết…. Hiện nay, có một số dự án (02 dự án) đã ký kết hợp đồng, chưa triển khai thực hiện do một số nguyên nhân chủ quan, khách quan (do quy hoạch cần phải phê duyệt điều chỉnh, do còn nhiều khiếu kiện, do dịch bệnh Covid…). Việc tiếp tục thực hiện theo hình thức Hợp đồng BT không còn phù hợp, cần nghiên cứu chuyển đổi sang hình thức đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải quyết bức xúc về ách tắc giao thông tại khu vực. Tuy nhiên, hiện chưa có quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định nguồn kinh phi bồi thường cho Nhà đầu tư có dự án BT phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

b) Nhóm 2: Vướng mắc phát sinh do thiếu quy định để thực hiện ở cấp Nghị định hoặc quy định còn cách hiểu chưa thống nhất. gồm 08 dự án (08 dự án này đồng thời vướng mắc thuộc cả 3 nhóm 1, 2, 3: Chi tiết theo Phụ lục 3 kèm theo):

Có dự án được phê duyệt và ký kết Hợp đồng BT từ năm 2008 (trong đó đã giao và xác định giá trị quỹ đất thanh toán. Nay dự án phải phê duyệt điều chỉnh (tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của dự án) tuy nhiên chưa có quy định cụ thể về phương pháp xác định tổng vốn đầu tư, xác định đơn giá, định mức, biện pháp thi công, các loại vật tư, vật liệu đối với khối lượng các hạng mục sẽ thực hiện tại thời điểm hiện nay so với thời điểm phê duyệt Dự án.

c) Vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng. gồm 04 dự án (Chi tiết theo Phụ lục 4 kèm theo);

– Công tác GPMB, tái định cư mặc dù đã được Thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ nhưng vẫn còn vướng mắc về cơ chế, chính sách xác định nguồn gốc đất, tái định cư; quy trình GPMB phức tạp, phải thực hiện đầy đủ các bước theo quy định đối với từng phương án cụ thể… gây khó khăn trong thực hiện, dẫn đến làm chậm quá trình thực hiện thi công, làm tăng giá trị các dự án BT .

– Quá trình triển khai, một số dự án phải điều chỉnh thiết kế – dự toán, điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh địa điểm đầu tư, điều chỉnh dự án.

– Việc thực hiện dự án khác trên quỹ đất được nhà nước thanh toán cho Nhà đầu tư là một phần trách nhiệm của Nhà đầu tư theo hợp đồng BT, đồng thời trong dự án khác có bao gồm các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội Nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng. Hiện còn tình trạng Nhà đầu tư chỉ tập trung đầu tư xây dựng các công trình thương mại nhà thấp tầng, nhà cao tầng để kinh doanh thu hồi vốn mà chưa tập trung hoàn thiện toàn bộ các hạng mục theo quy hoạch được phê duyệt gây khó khăn trong việc quyết toán, thanh lý Hợp đồng BT (dự án khác là một nội dung trong hợp đồng BT). Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định cụ thể về công tác quản lý, giám sát thực hiện dự án khác của dự án triển khai theo hình thức hợp đồng BT (dự án đối ứng cho dự án BT).

3. Kết quả đạt được và phương án xử lý:

a) Phương án xử lý đối với các vướng mắc:

UBND thành phố Hà Nội thống nhất đề xuất phương án xử lý vướng mắc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với 03 nhóm vướng mắc phát sinh trong thực hiện chuyển tiếp các dự án BT theo văn bản số 4639/BKHĐT-QLDT ngày 15/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể: Đối với vướng mắc thuộc nhóm 1 phát sinh từ quy định của Luật, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất báo cáo Chính phủ xem xét, trình Quốc hội xem xét, quyết định; Đối với vướng mắc thuộc nhóm 2 phát sinh tử quy định tại các Nghị định, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tự nghiên cứu tổng hợp trình Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan, gồm: Nghị định số 69/2019/NĐ-CP, Nghị định số 35/202I/NĐ-CP, Nghị định số 15/2021/ND-CP; Đối với vướng mắc thuộc nhóm 3 thuộc thẩm quyền của cơ quan ký kết hợp đồng vì vậy các cơ quan ký kết hợp đồng chủ động xử lý theo thẩm quyền theo quy định pháp luật và hợp đồng dự án.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình cấp thẩm quyền sớm ban hành quy định để thống nhất áp dụng triển khai thực hiện.

b) Kết quả đạt được: Mặc dù còn nhiều khó khăn vướng mắc, tuy nhiên, các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT được triển khai đã huy động được nguồn lực xã hội, góp phần phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông đô thị. góp phần chống ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường trên địa bản Thành phố, gắn với việc thực hiện: Nhiệm vụ Phát triển kinh tế – xã hội; Nghị quyết số 11- NQ TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2015-2020); các chương trình, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy của Thành ủy, kế hoạch của UBND Thành phố.

Việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, cụ thể: Nghị quyết số 13-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đăng khóa XII đã để ra quan điểm: “Huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội, bảo đảm lợi ích hợp lý để thu hút các nhà dầu tư…vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội…bảo đảm lợi ích hài hoà giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư”; Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII: “Khuyến khích, thu hút đầu tư ngoài ngân sách phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông”: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh triển khai các dự án theo hình thức đối tác công – t (Kết luận số 11-KL/TW ngày 13/7/2021 của Ban Chấp hành trung ương); Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 và định hưởng đến năm 2030: “Với nhiệm vụ được giao, ngân sách Nhà nước cân đối tối đa cũng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu vốn. Do vậy, phải huy động tất cả các nguồn lực khác, cả trong và ngoài nước. Vốn ngân sách Trung ương chỉ mang tính khơi nguồn, vốn xã hội hóa là quyết định, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) là chính”.

4. Đề xuất, kiến nghị:

Ngày 24/6/2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH13 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thủ phát triển thành phố Hồ Chí Minh, trong đó: Về các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Thành phố được áp dụng loại hợp đồng BỊ.

Thực hiện Quyết định số 770/QĐ-BTP ngày 22/5 2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch soạn thảo dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), UBND thành phố Hà Nội đã giải trình, bổ sung hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), trong đó có dễ nghị Quốc hội xem xét thông qua, cho phép thành phố Hà Nói được Thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đầu tư xây dựng – chuyển giao (BT), hình thức hợp đồng BT.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận để nghị của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục Thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đầu tư xây dựng – chuyển giao (BT), hình thức hợp đồng BT.

UBND thành phố Hà Nội báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp, phân loại vướng mắc và đề xuất phương án xử lý khó khăn vướng mắc trong triển khai dự án BT chuyển tiếp./.

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ TƯ VẤN DỰ ÁN
Ánh Hồng 0985 853 488 I Giáng Son 0932 391 273
Vũ Lượng 0969 286 685 I Mạnh Tiến 0865 050 340
Vũ Hà 0936 358 100 I Việt Cường 0902819996  
Văn Đạo 0987 928 779 I Đăng Quang 0983 072 038
Xem chi tiết các bất động sản chính chủ gửi bán tại https://CUDA.vn

BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG ※ ĐẠI LONG LAND
Tự hào là đơn vị tư vấn dự án số 1 Thanh Hà Mường Thanh
 Hotline: 0988 22 1987
 Địa chỉ: B2.1-BT16-1 Đảo VIP, Khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, Hà Nội.
 Website: www.dailongland.com
 Youtube: https://www.youtube.com/@dailongland
 Facebook: https://www.facebook.com/dailongland.vn
 Tiktok: https://www.tiktok.com/@dailongland.com
Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến phản hồi của Quý khách để ngày một hoàn thiện hơn.
Trân trọng cảm ơn!

Bài liên quan

Bộ Xây dựng công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý III/2021

Bất động sản Đại Long

Tuyến Đường vành đai 3,5 đoạn tuyến qua Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 Mường Thanh

Bất động sản Đại Long

Bể bơi Thanh Hà rộng nhất Quận Hà Đông

Bất động sản Đại Long