13.3 C
Thành phố New York
Tháng Năm 20, 2024
Khu đô thị Thanh HàTin thời sự

Đủ điều kiện triển khai đầu tư xây dựng lô đất B1.1 khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 Mường Thanh

Ngày 31 tháng 10 năm 2023 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuân tại cuộc họp rà soát xử lý vi phạm tồn tại tại khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B thuộc huyện Thanh Oai và quận Hà Đông.

Ngày 24/10/2023, tại trụ sở UBND Thành phố, Phó Bí thư UBND Thành phố Dương Đức Tuân đã chủ trì cuộc họp xem xét báo cáo của Sở Xây dựng về xử lý vi phạm tồn tại của khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B tại huyện Thanh Oai và quận Hà Đông. Dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành Thành phố, đơn vị: Mạc Đình Minh – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Nguyễn Bá Nguyên – Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Vũ Duy Tuấn – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Mai Công Quyền – Phó Giám đốc Sở Tài chính, Trần Hữu Bảo – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Cấn Thị Việt Hà – Chủ tịch UBND quận Hà Đông, Nguyễn Trọng Khiển – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, Đỗ Trung Kiên – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5, Võ Tuấn Anh – Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường (Trưởng phòng Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất), (Tổng Công ty công trình giao thông 5 – cómời nhưng vắng mặt).

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng (Văn phòng số 8562/SXD-TTr ngày 20/10/2023), Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 (Văn phòng số 31/BC-QLXD ngày 10/12/2023) và ý kiến ​​của các đại biểu dự họp, Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuân thống nhất kết luận, chỉ đạo như sau:

  1. Nhiệm vụ tham mưu, báo cáo UBND Thành phố việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B đã được UBND Thành phố giao Sở xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tại Thông báo số 279/TB-VP ngày 13/6/2023 của Văn phòng UBND Thành phố. Đến nay, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố giao chậm; sự phối hợp với các đơn vị liên quan chưa kịp thời. Yêu cầu Sở xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rá soát, kiểm tra, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo theo Mục 4 Thông báo số 279/TB-VP ngày 13/6/2023 nêu trên; thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2023.
  2. UBND Thành phố thống nhất cho phép tiếp tục triển khai các quy trình thủ tục theo quy định để đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn cấp Giấy phép xây dựng (theo quy định pháp luật tại thời điểm xây dựng công trình và hiện hành), không có vi phạm về quy hoạch, đất đai, xây dựng; để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, người dân có liên quan trong việc khai thác, vận hành các công trình trong khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Cụ thể:

Lô đất đất B1.1: phù hợp với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết được duyệt, Sở xây dựng đã có Thông báo số 519/SXD-QLXD ngày 16/01/2020 thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình Nhà ở thấp tầng, thuộc đối tượng miễn phép xây dựng, đủ điều kiện triển khai đầu tư.

Các Lô đất B1.2- B1.4; B2.2-B2.5; A1.1-A1.3; A2.1-A2.7: Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ Thiết kế cơ sở, trình cấp thẩm quyền thẩm tra, thẩm định theo quy trình quy định, làm cơ sơ triển khai đầu tư xây dựng.

3. Đối với các công trình tại khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B có vị phạm trật tự xây dựng, giao Sở xây dựng chủ trì phối hợp với UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai, các Sở: Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan:

Thống kê, rà soát, phân loại cụ thể các hình thức vi phạm trật tự xây dựng của các công trình (công trình hỗn hợp tại các lô đất B1.1-CHC01+B1.1 CHC03, B1.3-HH03, B1.4-HH01, B1.4-HH02, B2.1-HH01, B2.1-HH02; các công trình do nhà đầu tư thứ phát, người dân xây dựng; các nhà xưởng – nhà kho tạm, tự chuyển đổi sang công trình thương mại, dịch vụ; Trụ sở công ty xây dựng tạm trên đất cây xanh …)

Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 121/2013/ND-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013; Nghị định số 139/2017/ND-CP ngày 21/11/2017; Nghị định số 16/2022/NDĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ và các quy định liên quan, lập phương án xử lý vi phạm trật tự xây dựng, khắc phục hậu quả (xác định rõ các hạng mục phải tháo dỡ, thu hồi, tồn tại… yêu cầu Nhà đầu tư có cam kết thực hiện); cùng thống nhất phương án xử lý (hình thức Biên bản làm việc có Lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký, đóng dấu), để Sở xây dựng chủ trì, thay mặt liên ngành báo cáo, trình UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo; thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2023.

Văn phòng UBND Thành phố thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố để các cơ quan biết và thực hiện./.

Bài liên quan

Tiến độ đường trục phía Nam Cienco 5 Mường Thanh phần 2

Bất động sản Đại Long

Sasuke Thanh Hà – Khu vui chơi cuối tuần dành cho gia đình

Bất động sản Đại Long

Chung cư Thanh Hà B2.1 HH02 HH03 Cienco 5 Mường Thanh

Bất động sản Đại Long