Tiến độ thi công đường Vành đai 4 đoạn đi qua Khu đô thị Mỹ Hưng Cienco 5 Mường Thanh

Tiến độ thi công đường Vành đai 4 đoạn đi qua Khu đô thị Mỹ Hưng Cienco 5 Mường Thanh là đoạn tuyến rất quan trọng đối với Khu đô thị Mỹ Hưng Cienco 5; Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 nói riêng và cả vùng cư dân phía … Đọc tiếp Tiến độ thi công đường Vành đai 4 đoạn đi qua Khu đô thị Mỹ Hưng Cienco 5 Mường Thanh