Tiến độ khu đô thị Thanh Hà tháng 8 năm 2019 Tiến độ khu đô thị Thanh Hà tháng 8 năm 2019

Chung cư căn hộ Chung cư căn hộ

Báo giá Liền Kề khu đô thị Thanh Hà B cập nhật ngày 12/12/2019

Cập nhật lúc 03:19 12/12/2019

BẢNG BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ B
CẬP NHẬT NGÀY 12/12/2019

​SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG
Add: B2.1 - BT16 ô 1 - Khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Hà Đông - Hà Nội. 
* CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG
TOP  Ms THÚY HẰNG 0906.167.132 || Ms LAN CHI 0941.594.550
TOP : Ms ÁNH HỒNG 0985.853.488 || Mr VĂN ĐẠO 0987.928.779
TOP  Mr TIẾN ĐẠT 0988.799.704 ||  Ms THANH HUYỀN  0968.584.089
TOP : Ms MINH TRÀ 0918.784.430  || Mr VŨ LƯỢNG 0969.286.685
TOP  : Mr VĂN ĐIỆP 0869.153.722 || Ms ÁNH TUYẾT 0978.349.433  || || Ms LAN HƯƠNG 0986.658.413
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Mr TIẾN ĐẠT 0988.799.704 || Mrs KIM OANH 0986.666.760
* NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Ms KIM THÙY 0987.331.993
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ Đại Long.
Xin trân trọng cảm ơn!

TT Khu đô thị Thửa Liền kề Diện tích (m2) Hướng Đường (m) Tiến độ Giá gốc (Triệu/m2/ô) Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) Tổng tiền
1 Thanh Hà B B1-1 1 2 100 Tây 40m 100% 15 TT #VALUE!
2 Thanh Hà B B1-1 2 x 100 Tây 40m 100% 15 TT #VALUE!
3 Thanh Hà B B1-1 2 x 100 Tây 40m 100% 15 TT #VALUE!
4 Thanh Hà B B1-1 2 x 100 Tây 40m 100% 15 TT #VALUE!
5 Thanh Hà B B1-1 3 1 100 Tây góc vườn hoa 40m 100% 15 TT #VALUE!
6 Thanh Hà B B1-1 3 x 100 Tây 40m 100% 15 TT #VALUE!
7 Thanh Hà B B1-1 4 1 100 Góc Tây Bắc 40m 100% 15 TT #VALUE!
8 Thanh Hà B B1-1 4 x 100 Góc Tây 40m 100% 15 TT #VALUE!
9 Thanh Hà B B1-1 4 8 100 Tây Nam vườn hoa 25m 100% 16,5 TT #VALUE!
10 Thanh Hà B B1-1 4 1x 100 Tây Nam 25m 100% 16,5 TT #VALUE!
11 Thanh Hà B B1-1 4 1x 86 Tây Bắc 40m 100% 15 TT #VALUE!
12                      
13 Thanh Hà B B1-1 5 1 102 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 100% 15 TT TT
14 Thanh Hà B B1-1 5 10 100 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 100% 15 TT TT
15 Thanh Hà B B1-1 5 1x 100 Tây Nam góc vườn hoa 14m 100% 15 TT TT
16                      
17 Thanh Hà B B1-1 6 1 102 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 100% 15 TT #VALUE!
18                      
19 Thanh Hà B B1-1 7 1 127,5 Góc Tây Bắc 17m 100% 16,5 TT #VALUE!
20 Thanh Hà B B1-1 7 5 100 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
21 Thanh Hà B B1-1 7 12 100 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
22 Thanh Hà B B1-1 7 22 100 Tây Nam 25m 100% 16,5 TT #VALUE!
23                      
24 Thanh Hà B B1-1 8 1 100 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 100% - TT #VALUE!
25 Thanh Hà B B1-1 8 x 100 Đông Bắc 14m 100% - TT #VALUE!
26 Thanh Hà B B1-1 8 6 100 Đông Bắc 14m 100% - TT #VALUE!
27 Thanh Hà B B1-1 8 12 102 Đông Bắc 14m 100% - TT #VALUE!
28 Thanh Hà B B1-1 8 2x 100 Tây Nam 25m 100% - TT #VALUE!
29                      
30 Thanh Hà B B1-1 9 7 100 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
31 Thanh Hà B B1-1 9 8 100 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
32 Thanh Hà B B1-1 9 9 100 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
33 Thanh Hà B B1-1 9 1x 91,81 Đông Nam 25m 100% 16,5 TT #VALUE!
34 Thanh Hà B B1-1 9 1x 91,81 Đông Nam 25m 100% 16,5 TT #VALUE!
35                      
36 Thanh Hà B B1-1 10 1x 90 Tây Nam góc vườn hoa 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
37 Thanh Hà B B1-1 10 23 82 Tây Bắc 17m 100% 16,5 TT #VALUE!
38 Thanh Hà B B1-1 10 x 90 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
39 Thanh Hà B B1-1 11 1 90 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
40 Thanh Hà B B1-1 11 x 90 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
41 Thanh Hà B B1-1 11 10 90 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
42 Thanh Hà B B1-1 11 x 90 Tây Nam góc vườn hoa 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
43 Thanh Hà B B1-1 12 x 90 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
44 Thanh Hà B B1-1 12 5 90 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
45 Thanh Hà B B1-1 12 19 90 Tây Nam 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
46 Thanh Hà B B1-1 13 4 90 Đông Nam 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
47 Thanh Hà B B1-1 14 x 96,25 Góc Tây Bắc 25m 100% 16,5 TT #VALUE!
48 Thanh Hà B B1-1 14 9 100 Đông Bắc vườn hoa 25m 100% 16,5 TT #VALUE!
49 Thanh Hà B B1-1 14 16 90 Tây Nam 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
50 Thanh Hà B B1-1 14 22 90 Tây Nam 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
51 Thanh Hà B B1-1 15 x 90 Đông Bắc 25m 100% 22 TT #VALUE!
52 Thanh Hà B B1-1 15 x 90 Đông Bắc 25m 100% 22 TT #VALUE!
53 Thanh Hà B B1-1 15 18 90 Tây Nam 14m 100% 22 TT #VALUE!
54 Thanh Hà B B1-1 16 8 90 Đông Bắc 25m 100% 16 TT #REF!
55 Thanh Hà B B1-1 16 9 90 Đông Bắc 25m 100% 16 TT #REF!
56 Thanh Hà B B1-1 16 11 - Góc Đông Bắc 25m 100% 16 TT #REF!
57 Thanh Hà B B1-1 16 21 90 Tây Nam 14m 100% 16 TT #REF!
58 Thanh Hà B B1-1 17 1 90 Đông Nam góc vườn hoa 25m 100% 22 TT #VALUE!
59 Thanh Hà B B1-1 17 7 90 Đông Nam 25m 100% 22 TT #VALUE!
60 Thanh Hà B B1-1 19 x 291 Tây Bắc 60m 100% - TT #VALUE!
61 Thanh Hà B B1-1 19 1 290,58 Tây Bắc 60m 100% - TT #VALUE!
62                      
63 Thanh Hà B B1-2 1 x 115 Góc tây Bắc 25m 100% 22 TT #VALUE!
64 Thanh Hà B B1-2 1 21 85 Tây bắc 25m 100% 22 TT #VALUE!
65 Thanh Hà B B1-2 2 1x 100 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
66 Thanh Hà B B1-2 2 1x 100 Tây Nam 25m 100% 16,5 TT #VALUE!
67 Thanh Hà B B1-2 2 15 100 Tây Nam 25m 100% 16,5 TT #VALUE!
68 Thanh Hà B B1-2 2 10 100 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
69 Thanh Hà B B1-2 2 12 102 Tây Nam vườn hoa 25m 100% 16,5 TT #VALUE!
70 Thanh Hà B B1-2 3 x 100 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
71 Thanh Hà B B1-2 3 5 100 Đông Bắc 14m 100% 16,5 TT #VALUE!
72 Thanh Hà B B1-2 3 16 100 Tây Nam 25m 100% 16,5 TT #VALUE!
73 Thanh Hà B B1-2 4 16 100 Tây Nam 25m 100% 16,5 TT #VALUE!
74 Thanh Hà B B1-2 5 4 100 Đông Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE!
75 Thanh Hà B B1-2 5 9 100 Đông Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE!
76 Thanh Hà B B1-2 6 6 100 Đông Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE!
77 Thanh Hà B B1-2 6 12 85 Đông Nam 17m 100% 18 TT #VALUE!
78 Thanh Hà B B1-2 6 1x 85 Đông Nam 17m 100% 18 TT #VALUE!
79 Thanh Hà B B1-2 6 1x 85 Đông Nam 17m 100% 18 TT #VALUE!
80 Thanh Hà B B1-2 6 2x 100 Tây Nam 25m 100% 18 TT #VALUE!
81                      
82 Thanh Hà B B1-3 1 12 100 Tây Bắc 40m 100% 16 TT #VALUE!
83 Thanh Hà B B1-3 2 3 100 Đông Bắc 25m 100% 16 TT #VALUE!
84 Thanh Hà B B1-3 2 1x 100 Tây Bắc 40m 100% 16 TT #VALUE!
85 Thanh Hà B B1-3 2 14 100 Tây Bắc 40m 100% 16 TT #VALUE!
86 Thanh Hà B B1-3 2 15 100 Tây Bắc 40m 100% 16 TT #VALUE!
87 Thanh Hà B B1-3 3 0x 100 Đông Bắc 25m 100% 16 TT #VALUE!
88 Thanh Hà B B1-3 3 8 100 Đông Bắc 25m 100% 16 TT #VALUE!
89 Thanh Hà B B1-3 4 7 100 Đông Bắc 25m 100% 16 TT #VALUE!
90 Thanh Hà B B1-3 5 x 100 Tây Nam 17m 100% 16 TT #VALUE!
91 Thanh Hà B B1-3 5 x 100 Tây Nam 17m 100% 16 TT #VALUE!
92 Thanh Hà B B1-3 6 7 100 Đông Nam 17m 100% -- TT #VALUE!
93 Thanh Hà B B1-3 6 1x 100 Góc Đông Nam 17m 100% -- TT #VALUE!
94 Thanh Hà B B1-3 8 7 100 Đông Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE!
95 Thanh Hà B B1-3 9 x 100 Đông Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE!
96 Thanh Hà B B1-3 9 5 100 Đông Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE!
97 Thanh Hà B B1-3 9 2x 100 Đông Nam 25m 100% 15 TT #VALUE!
98 Thanh Hà B B1-3 10 5 100 Đông Nam 25m 100% 15 TT #VALUE!
99 Thanh Hà B B1-3 11 3 100 Tây Nam 17m 100% 15 TT #VALUE!
100 Thanh Hà B B1-3 11 x 100 Tây Nam 17m 100% 15 TT #VALUE!
101 Thanh Hà B B1-3 11 8 100 Tây Nam 17m 100% 15 TT #VALUE!
102 Thanh Hà B B1-3 11 1x 100 Tây Nam 17m 100% 15 TT #VALUE!
103 Thanh Hà B B1-3 12 x 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
104 Thanh Hà B B1-3 12 6 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
105 Thanh Hà B B1-3 12 7 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
106 Thanh Hà B B1-3 12 x 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
107 Thanh Hà B B1-3 12 14 100 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
108 Thanh Hà B B1-3 13 7 100 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
109 Thanh Hà B B1-3 13 9 100 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
110 Thanh Hà B B1-3 13 13 100 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
111 Thanh Hà B B1-3 13 2x 85 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
112 Thanh Hà B B1-3 14 10 100 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
113 Thanh Hà B B1-3 14 9 100 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
114 Thanh Hà B B1-3 14 17 100 Tây Nam 30m 100% 15 TT #VALUE!
115 Thanh Hà B B1-3 15 7 100 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
116 Thanh Hà B B1-3 15 9 125,3 Góc Đông Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE!
117 Thanh Hà B B1-3 15 10 89,5 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
118 Thanh Hà B B1-3 15 1x 89,5 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
119 Thanh Hà B B1-3 15 18 126,01 Tây Nam 30m 100% 15 TT #VALUE!
120 Thanh Hà B B1-3 15 23 124,31 Tây Nam 30m 100% 15 TT #VALUE!
121                      
122 Thanh Hà B B1-4 1 12A 100 Tây Bắc 25m 100% 22 TT #VALUE!
123 Thanh Hà B B1-4 1 14 100 Tây Bắc 25m 100% 22 TT #VALUE!
124 Thanh Hà B B1-4 1 16 100 Tây Bắc 25m 100% 22 TT #VALUE!
125 Thanh Hà B B1-4 3 12 127,5 Góc Đông Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE!
126 Thanh Hà B B1-4 3 8 100 Đông Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE!
127 Thanh Hà B B1-4 4 4 100 Tây Bắc 25m 100% 15 TT #VALUE!
128 Thanh Hà B B1-4 4 6 100 Tây Nam 17m 100% 13 TT #VALUE!
129 Thanh Hà B B1-4 5 1 100 Tây Nam 17m 100% 13 TT #VALUE!
130 Thanh Hà B B1-4 5 6 100 Tây Nam 17m 100% 13 TT #VALUE!
131 Thanh Hà B B1-4 5 8 100 Tây Nam 17m 100% 13 TT #VALUE!
132 Thanh Hà B B1-4 6 17 100 Tây Nam 17m 100% 15 TT #VALUE!
133 Thanh Hà B B1-4 7 x 100 Tây Nam 17m 100% -- TT #VALUE!
134 Thanh Hà B B1-4 7 7 100 Tây Nam 17m 100% -- TT #VALUE!
135 Thanh Hà B B1-4 7 11 127,5 Tây Nam góc vườn hoa 30m 100% 22 TT #VALUE!
136 Thanh Hà B B1-4 7 1x 125 Tây Nam 30m 100% - TT #VALUE!
137 Thanh Hà B B1-4 7 23 89,5 Tây Bắc 25m 100% - TT #VALUE!
138 Thanh Hà B B1-4 8 x 100 Đông Bắc 17m 100% 19 TT #VALUE!
139 Thanh Hà B B1-4 8 1x 100 Đông Bắc góc vườn hoa 17m 100% - TT #VALUE!
140 Thanh Hà B B1-4 8 1x 125 Tây Nam 30m 100% 12 TT #VALUE!
141 Thanh Hà B B1-4 8 20 125 Tây Nam 30m 100% 12 TT #VALUE!
142 Thanh Hà B B1-4 9 1 102 Đông Bắc góc vườn hoa 17m 100% - TT #VALUE!
143 Thanh Hà B B1-4 9 4 100 Đông Bắc 17m 100% - TT #VALUE!
144 Thanh Hà B B1-4 9 8 100 Đông Bắc 17m 100% - TT #VALUE!
145 Thanh Hà B B1-4 9 11 85 Đông Nam 17m 100% - TT #VALUE!
146 Thanh Hà B B1-4 9 1x 125 Tây Nam 30m 100% - TT #VALUE!
147 Thanh Hà B B1-4 9 22 125 Tây Nam 30m 100% - TT #VALUE!
148 Thanh Hà B B1-4 9 25 125 Tây Nam 30m 100% - TT #VALUE!
149 Thanh Hà B B1-4 9 1x 85 Đông Nam 17m 100% - TT #VALUE!
150 Thanh Hà B B1-4 10 x 100 Đông Bắc 25m 100% - TT #VALUE!
151 Thanh Hà B B1-4 11 1x 100 Đông Bắc 25m 100% - TT #VALUE!
152 Thanh Hà B B1-4 11 22 102 Đông Bắc góc vườn hoa 25m 100% - TT #VALUE!
153 Thanh Hà B B1-4 9 1x 85 Đông Nam 17m 100% - TT #VALUE!
154 Thanh Hà B B1-4 12 12 127 Góc Đông Nam 25m 100% 13 TT #VALUE!
155 Thanh Hà B B1-4 13 4 100 Tây Nam 17m 100% 14,7 TT #VALUE!
156 Thanh Hà B B1-4 13 11 100 Tây Nam 17m 100% 14,7 TT #VALUE!
157 Thanh Hà B B1-4 13 12 100 Tây Nam ô góc 17m 100% 14,7 TT #VALUE!
158 Thanh Hà B B1-4 13 17 100 Tây Nam 17m 100% 14,7 TT #VALUE!
159 Thanh Hà B B1-4 13 2x 100 Tây Nam 17m 100% 14,7 TT #VALUE!
160 Thanh Hà B B1-4 14 1 102 Tây Nam góc vườn hoa 17m 100% 14,7 TT #VALUE!
161 Thanh Hà B B1-4 14 6 100 Tây Nam 17m 100% 14,7 TT #VALUE!
162 Thanh Hà B B1-4 14 3 100 Tây Nam 17m 100% 14,7 TT #VALUE!
163 Thanh Hà B B1-4 14 9 100 Tây Nam 17m 100% 14,7 TT #VALUE!
164 Thanh Hà B B1-4 15 4 100 Đông Nam 17m 100% 13 TT #VALUE!
165 Thanh Hà B B1-4 15 x 100 Đông Nam 17m 100% 13 TT #VALUE!
166 Thanh Hà B B1-4 16 x 100 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
167 Thanh Hà B B1-4 16 2 100 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
168 Thanh Hà B B1-4 16 8 100 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
169 Thanh Hà B B1-4 16 1x 125 Tây Nam 17m 100% 15 TT #VALUE!
170 Thanh Hà B B1-4 16 20 115 Góc Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
171 Thanh Hà B B1-4 17 1 102 Đông bắc góc vườn hoa 17m 100% 19 TT #VALUE!
172 Thanh Hà B B1-4 17 6 100 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
173 Thanh Hà B B1-4 17 10 100 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
174 Thanh Hà B B1-4 17 1x 125 Tây Nam 17m 100% 15 TT #VALUE!
175 Thanh Hà B B1-4 17 1x 125 Tây Nam 17m 100% 15 TT #VALUE!
176 Thanh Hà B B1-4 17 1x 125 Tây Nam 17m 100% 15 TT #VALUE!
177 Thanh Hà B B1-4 17 x 100 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
178 Thanh Hà B B1-4 18 1 102 Đông Bắc góc vườn hoa 17m 100% 13 TT #VALUE!
179 Thanh Hà B B1-4 18 4 100 Đông Bắc 17m 100% 13 TT #VALUE!
180 Thanh Hà B B1-4 18 1x 85 Đông Nam 17m 100% 13 TT #VALUE!
181 Thanh Hà B B1-4 18 2x 112,5 Tây Nam 17m 100% 13 TT #VALUE!
182 Thanh Hà B B1-4 18 2x 112,5 Tây Nam 17m 100% 13 TT #VALUE!
183 Thanh Hà B B1-4 18 26 127,5 Tây Nam góc vườn hoa 17m 100% 13 TT #VALUE!
184 Thanh Hà B B1-4 19 7 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
185 Thanh Hà B B1-4 19 2 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
186 Thanh Hà B B1-4 19 10 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
187 Thanh Hà B B1-4 20 2 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
188 Thanh Hà B B1-4 20 3 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
189 Thanh Hà B B1-4 20 6 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
190 Thanh Hà B B1-4 21 x 100 Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE!
191 Thanh Hà B B1-4 21 5 100 Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE!
192 Thanh Hà B B1-4 21 1x 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
193 Thanh Hà B B1-4 21 16 100 Tây Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE!
194 Thanh Hà B B1-4 22 1 100 Tây Nam vườn hoa 14m 100% 13 TT #VALUE!
195 Thanh Hà B B1-4 22 1x 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
196 Thanh Hà B B1-4 22 1x 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
197 Thanh Hà B B1-4 23 1 100 Đông Bắc vườn hoa 14m 100% 13 TT #VALUE!
198 Thanh Hà B B1-4 23 1x 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
199 Thanh Hà B B1-4 24 x 100 Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE!
200 Thanh Hà B B1-4 24 18 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
201 Thanh Hà B B1-4 25 1 100 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 100% 15 TT #VALUE!
202 Thanh Hà B B1-4 25 2 100 Đông Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE!
203 Thanh Hà B B1-4 25 7 100 Đông Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE!
204 Thanh Hà B B1-4 25 19 100 Tây Nam 14m 100% 15 TT #VALUE!
205 Thanh Hà B B1-4 25 22 100 Tây Nam 14m 100% 15 TT #VALUE!
206 Thanh Hà B B1-4 25 24 100 Tây Nam góc vườn hoa 14m 100% 15 TT #VALUE!
207 Thanh Hà B B1-4 26 2 100 Tây Nam 14m 100% - TT #VALUE!
208 Thanh Hà B B1-4 26 4 100 Tây Nam 14m 100% - TT #VALUE!
209 Thanh Hà B B1-4 26 7 100 Tây Nam 14m 100% - TT #VALUE!
210 Thanh Hà B B1-4 26 8 100 Tây Nam 14m 100% - TT #VALUE!
211 Thanh Hà B B1-4 26 10 97,5 Đông Nam ô góc 14m 100% - TT #VALUE!
212 Thanh Hà B B1-4 26 1x 100 Tây Nam 14m 100% - TT #VALUE!
213 Thanh Hà B B1-4 26 1x 100 Tây Nam 14m 100% - TT #VALUE!
214 Thanh Hà B B1-4 27 1 127,5 Góc Tây Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE!
215 Thanh Hà B B1-4 27 2 127,5 Góc Đông Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE!
216 Thanh Hà B B1-4 27 x 100 Đông Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
217 Thanh Hà B B1-4 27 1x 100 Đông Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
218 Thanh Hà B B1-4 27 15 104,61 Tây Bắc góc vườn hoa 14m 100% 13 TT #VALUE!
219 Thanh Hà B B1-4 27 25 100 Tây Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE!
220 Thanh Hà B B1-4 28 1x 100 Tây Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE!
221 Thanh Hà B B1-4 28 10 127,5 góc Tây Bắc 17m 100% 13 TT #VALUE!
222 Thanh Hà B B1-4 29 x 100 Đông Bắc 17m 100% 13 TT #VALUE!
223 Thanh Hà B B1-4 29 1x 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
224 Thanh Hà B B1-4 29 16 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
225 Thanh Hà B B1-4 30 3 100 Đông Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE!
226 Thanh Hà B B1-4 30 11 100 Đông Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE!
227 Thanh Hà B B1-4 30 13 100 Tây Nam góc vườn hoa 14m 100% 13 TT #VALUE!
228 Thanh Hà B B1-4 31 x 100 Đông Bắc 17m 100% 13 TT #VALUE!
229 Thanh Hà B B1-4 31 x 100 Đông Bắc 17m 100% 13 TT #VALUE!
230 Thanh Hà B B1-4 32 14 100 Tây Nam vườn hoa 14m 100% 13 TT #VALUE!
231 Thanh Hà B B1-4 32 17 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
232 Thanh Hà B B1-4 32 2x 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
233 Thanh Hà B B1-4 32 23 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
234 Thanh Hà B B1-4 33 16 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
235 Thanh Hà B B1-4 33 2x 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
236 Thanh Hà B B1-4 35 x 100 Đông Bắc 14m 100% 16 TT #VALUE!
237 Thanh Hà B B1-4 35 14 100 Tây Nam vườn hoa 14m 100% 16 TT #VALUE!
238 Thanh Hà B B1-4 35 24 100 Tây Nam 14m 100% 16 TT #VALUE!
239 Thanh Hà B B1-4 35 29 100 Tây Bắc 17m 100% 16 TT #VALUE!
240 Thanh Hà B B1-4 35 3x 100 Tây Bắc 17m 100% 16 TT #VALUE!
241 Thanh Hà B B1-4 36 1 100 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 100% 16 TT #VALUE!
242 Thanh Hà B B1-4 36 4 100 Đông bắc 14m 100% 16 TT #VALUE!
243 Thanh Hà B B1-4 36 5 100 Đông bắc 14m 100% 16 TT #VALUE!
244 Thanh Hà B B1-4 36 17 100 Tây Nam 14m 100% 16 TT #VALUE!
245 Thanh Hà B B1-4 36 2x 100 Tây Nam 14m 100% 16 TT #VALUE!
246 Thanh Hà B B1-4 36 21 100 Tây Nam 14m 100% 16 TT #VALUE!
247 Thanh Hà B B1-4 36 22 100 Tây Nam 14m 100% 16 TT #VALUE!
248 Thanh Hà B B1-4 36 24 100 Tây Nam góc vườn hoa 14m 100% 16 TT #VALUE!
249 Thanh Hà B B1-4 37 2 100 Đông Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE!
250 Thanh Hà B B1-4 37 x 100 Đông Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE!
251 Thanh Hà B B1-4 37 x 100 Đông Bắc 14m 100% 13 TT #VALUE!
252 Thanh Hà B B1-4 37 1x 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
253 Thanh Hà B B1-4 37 15 100 Tây Nam 14m 100% 13 TT #VALUE!
254 Thanh Hà B B1-4 38 15 100 Tây Nam 14m 100% 15 TT #VALUE!
255 Thanh Hà B B1-4 38 2x 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
256 Thanh Hà B B1-4 38 2x 100 Tây Nam 14m 100% 15 TT #VALUE!
257 Thanh Hà B B1-4 38 28 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
258 Thanh Hà B B1-4 38 3x 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE!
259 Thanh Hà B B1-4 39 8 100 Đông bắc 14m 100% 12 TT #VALUE!
260 Thanh Hà B B1-4 39 12 100 Tây Nam góc vườn hoa 14m 100% 12 TT #VALUE!
261 Thanh Hà B B1-4 39 1x 100 Tây Nam 14m 100% 12 TT #VALUE!
262 Thanh Hà B B1-4 39 1x 100 Tây Nam 14m 100% 12 TT #VALUE!
263 Thanh Hà B B1-4 39 17 100 Tây Nam 14m 100% 12 TT #VALUE!
264 Thanh Hà B B1-4 39 19 100 Tây Nam 14m 100% 12 TT #VALUE!
265 Thanh Hà B B1-4 39 2x 100 Tây Nam góc vườn hoa 14m 100% 12 TT #VALUE!
266 Thanh Hà B B1-4 40 5 100 Đông Bắc 14m 100% - TT #VALUE!
267 Thanh Hà B B1-4 40 6 100 Đông Bắc 14m 100% - TT #VALUE!
268 Thanh Hà B B1-4 40 8 158,96 Góc Tây Nam 14m 100% - TT #VALUE!
269 Thanh Hà B B1-4 40 12 100 Tây Nam vườn hoa 14m 100% - TT #VALUE!
270                      
271 Thanh Hà B B2-1 1 x 96 Góc Tây Bắc 17m 90% 18 TT TT
272 Thanh Hà B B2-1 1 x 80 Bắc 14m 90% 18 TT TT
273 Thanh Hà B B2-1 1 4 80 Bắc 14m 90% 18 TT TT
274 Thanh Hà B B2-1 1 x 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
275 Thanh Hà B B2-1 1 x 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
276 Thanh Hà B B2-1 1 17 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
277 Thanh Hà B B2-1 1 1x 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
278 Thanh Hà B B2-1 1 3x 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
279 Thanh Hà B B2-1 1 3x 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
280 Thanh Hà B B2-1 1 xx 80 Nam 14m 90% 18 TT TT
281 Thanh Hà B B2-1 1 xx 80 Nam 14m 90% 18 TT TT
282 Thanh Hà B B2-1 1 5x 85,6 Tây 17m 90% 19 TT TT
283 Thanh Hà B B2-1 1 5x 85,6 Tây 17m 90% 19 TT TT
284 Thanh Hà B B2-1 1 6x 85,6 Tây 17m 90% 19 TT TT
285 Thanh Hà B B2-1 1 61 85,6 Tây 17m 90% 19 TT TT
286 Thanh Hà B B2-1 1 67 85,6 Tây 17m 90% 19 TT TT
287 Thanh Hà B B2-1 2 1 96 Góc Tây Bắc 14m 90% 19,8 TT TT
288 Thanh Hà B B2-1 2 20 85,6 Đông 17m 90% 19 TT TT
289 Thanh Hà B B2-1 2 28 85,6 Đông 17m 90% 19 TT TT
290 Thanh Hà B B2-1 2 36 96 Góc Đông Nam 14m 90% 19 TT TT
291 Thanh Hà B B2-1 2 3x 80 Nam 14m 90% 18 TT TT
292 Thanh Hà B B2-1 2 3x 80 Nam 14m 90% 18 TT TT
293 Thanh Hà B B2-1 2 4x 85,6 Tây 14m 90% 18 TT TT
294 Thanh Hà B B2-1 2 5x 85,6 Tây 14m 90% 18 TT TT
295 Thanh Hà B B2-1 2 5x 85,6 Tây 14m 90% 18 TT TT
296 Thanh Hà B B2-1 2 59 85,6 Tây 14m 90% 18 TT TT
297 Thanh Hà B B2-1 2 6x 85,6 Tây 14m 90% 18 TT TT
298 Thanh Hà B B2-1 2 6x 85,6 Tây 14m 90% 18 TT TT
299 Thanh Hà B B2-1 3 3 77,5 Bắc 14m 90% 18 TT TT
300 Thanh Hà B B2-1 3 1x 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
301 Thanh Hà B B2-1 3 1x 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
302 Thanh Hà B B2-1 3 1x 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
303 Thanh Hà B B2-1 3 1x 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
304 Thanh Hà B B2-1 3 1x 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
305 Thanh Hà B B2-1 3 1x 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
306 Thanh Hà B B2-1 3 2x 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
307 Thanh Hà B B2-1 3 31 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
308 Thanh Hà B B2-1 3 34 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
309 Thanh Hà B B2-1 3 3x 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
310 Thanh Hà B B2-1 3 36 85,6 Đông 14m 90% 18 TT TT
311 Thanh Hà B B2-1 3 4x 92,4 Nam 17m 90% 20,9 TT TT
312 Thanh Hà B B2-1 3 4x 92,4 Góc Tây Nam 17m 90% 20,9 TT TT
313 Thanh Hà B B2-1 3 5x 85,6 Tây 17m 90% 19 TT TT
314 Thanh Hà B B2-1 3 5x 85,6 Tây 17m 90% 19 TT TT
315 Thanh Hà B B2-1 3 6x 85,6 Tây 17m 90% 19 TT TT
316 Thanh Hà B B2-1 3 68 85,6 Tây 17m 90% 19 TT TT
317 Thanh Hà B B2-1 3 7x 85,6 Tây 17m 90% 19 TT TT
318 Thanh Hà B B2-1 3 7x 85,6 Tây 17m 90% 19 TT TT
319 Thanh Hà B B2-1 3 7x 85,6 Tây 17m 90% 19 TT TT
320 Thanh Hà B B2-1 3