Tiến độ khu đô thị Thanh Hà tháng 8 năm 2019 Tiến độ khu đô thị Thanh Hà tháng 8 năm 2019

Chung cư căn hộ Chung cư căn hộ

Báo giá Liền kề khu đô thị Thanh Hà A cập nhật ngày 05/01/2020

Cập nhật lúc 01:58 05/01/2020

BẢNG BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ A
CẬP NHẬT NGÀY 05/01/2020

​SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG
Add: B2.1 - BT16 ô 1 - Khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Hà Đông - Hà Nội. 
* CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG
TOP  Ms THÚY HẰNG 0906.167.132 || Ms LAN CHI 0941.594.550
TOP : Ms ÁNH HỒNG 0985.853.488 || Mr VĂN ĐẠO 0987.928.779
TOP  Mr TIẾN ĐẠT 0988.799.704 ||  Ms THANH HUYỀN  0968.584.089
TOP : Ms MINH TRÀ 0918.784.430  || Mr VŨ LƯỢNG 0969.286.685
TOP  : Mr VĂN ĐIỆP 0869.153.722 || Ms ÁNH TUYẾT 0978.349.433  || || Ms LAN HƯƠNG 0986.658.413
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Mr TIẾN ĐẠT 0988.799.704 || Mrs KIM OANH 0986.666.760
* NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Ms KIM THÙY 0987.331.993
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ Đại Long.
Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

TT Khu đô thị Thửa Liền kề Diện tích (m2) Hướng Đường (m) Tiến độ Giá gốc (Triệu/m2/ô) Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) Số tiền GĐ 1 Tổng tiền
1 Thanh Hà A A1.2 1 1 119,65 Góc Tây Bắc 17,5m 100% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
2 Thanh Hà A A1.2 1 4 96,97 Tây Bắc 17,5m 100% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
3 Thanh Hà A A1.2 1 1x 100 Đông Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
4 Thanh Hà A A1.2 1 1x 100 Đông Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
5 Thanh Hà A A1.2 2 x 100 Đông Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
6 Thanh Hà A A1.2 2 3 100 Đông Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
7 Thanh Hà A A1.2 2 6 100 Đông Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
8 Thanh Hà A A1.2 2 10 107,5 Đông Nam ô góc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
9 Thanh Hà A A1.2 2 11 80 Đông Nam 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
10 Thanh Hà A A1.2 3 2 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
11 Thanh Hà A A1.2 3 x 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
12 Thanh Hà A A1.2 3 4 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
13 Thanh Hà A A1.2 3 5 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
14 Thanh Hà A A1.2 3 1x 100 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
15 Thanh Hà A A1.2 3 1x 100 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
16 Thanh Hà A A1.2 3 14 100 Tây Nam ô góc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
17 Thanh Hà A A1.2 3 17 75 Tây Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
18 Thanh Hà A A1.2 4 2 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
19 Thanh Hà A A1.2 4 4 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
20 Thanh Hà A A1.2 4 x 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
21 Thanh Hà A A1.2 4 7 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
22 Thanh Hà A A1.2 4 9 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
23 Thanh Hà A A1.2 4 15 100 Tây Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
24 Thanh Hà A A1.2 5 x 100 Đông Bắc 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
25 Thanh Hà A A1.2 5 12A 84,63 Đông Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
26 Thanh Hà A A1.2 5 20 100 Đông Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
27 Thanh Hà A A1.2 6 2 102 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
28 Thanh Hà A A1.2 6 4 100 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
29 Thanh Hà A A1.2 6 5 100 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
30 Thanh Hà A A1.2 6 x 100 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
31 Thanh Hà A A1.2 6 1x 102 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
32 Thanh Hà A A1.2 6 10 100 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
33 Thanh Hà A A1.2 6 1x 100 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
34 Thanh Hà A A1.2 6 1x 75 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
35 Thanh Hà A A1.2 7 1 100 Tây Bắc góc vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
36 Thanh Hà A A1.2 7 8 100 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
37 Thanh Hà A A1.2 7 15 100 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
38 Thanh Hà A A1.2 7 1x 100 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
39 Thanh Hà A A1.2 7 1x 100 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
40 Thanh Hà A A1.2 7 2x 102 Đông Nam góc vườn hoa 14m 100% 18,54 TT #VALUE! #VALUE!
41 Thanh Hà A A1.2 8 6 100 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
42 Thanh Hà A A1.2 8 1x 77,92 Đông Bắc 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
43 Thanh Hà A A1.2 8 12 100 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
44 Thanh Hà A A1.2 8 3x 100 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
45 Thanh Hà A A1.2 8 2x 100 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
46 Thanh Hà A A1.2 9 1 91,5 Góc Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
47 Thanh Hà A A1.2 9 2 80 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
48 Thanh Hà A A1.2 9 7 91,5 Góc Đông Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
49 Thanh Hà A A1.2 9 1x 95 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
50 Thanh Hà A A1.2 9 9 95 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
51 Thanh Hà A A1.2 9 1x 95 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
52 Thanh Hà A A1.2 9 15 96,9 Đông Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
53 Thanh Hà A A1.2 9 2x 95 Đông Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
54 Thanh Hà A A1.2 10 x 95 Đông Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
55 Thanh Hà A A1.2 11 x 95 Đông Nam 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
56 Thanh Hà A A1.2 11 4 95 Đông Nam 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
57 Thanh Hà A A1.2 11 5 95 Đông Nam 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
58 Thanh Hà A A1.2 11 8 95 Đông Nam 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
59 Thanh Hà A A1.2 11 x 91,5 góc Đông Nam 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
60 Thanh Hà A A1.2 11 1x 80 Đông Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
61 Thanh Hà A A1.2 11 14 80 Đông Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
62 Thanh Hà A A1.2 14 9 95 Đông Bắc 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
63 Thanh Hà A A1.2 14 1x 95 Đông Bắc 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
64 Thanh Hà A A1.2 14 1x 95,73 Góc Đông Nam 25m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
65 Thanh Hà A A1.2 14 15 87,36 Đông Nam 25m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
66 Thanh Hà A A1.2 14 16 92 Đông Nam 25m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
67 Thanh Hà A A1.2 14 1x 92 Đông Nam 25m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
68 Thanh Hà A A1.2 14 19 92 Góc Đông Nam 25m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
69 Thanh Hà A A1.2 14 2x 95 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
70 Thanh Hà A A1.2 15 1 83,5 Góc Tây Bắc 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
71 Thanh Hà A A1.2 15 4 80 Tây Bắc 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
72 Thanh Hà A A1.2 15 7 80 Tây Bắc 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
73 Thanh Hà A A1.2 15 14 104,08 Đông Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
74 Thanh Hà A A1.2 15 24 100 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
75 Thanh Hà A A1.2 16 7 88,93 Đông Nam 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
76 Thanh Hà A A1.2 16 1x 87,51 Đông Nam 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
77 Thanh Hà A A1.2 16 17 87,51 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
78 Thanh Hà A A1.2 16 23 87,51 Tây Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
79 Thanh Hà A A1.2 17 x 104,89 Đông Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
80 Thanh Hà A A1.2 17 9 104,89 Đông Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
81 Thanh Hà A A1.2 17 10 111,25 Đông Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
82 Thanh Hà A A1.2 17 11 116,38 Góc Đông Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
83 Thanh Hà A A1.2 17 14 90,05 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
84 Thanh Hà A A1.2 17 17 103,96 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
85 Thanh Hà A A1.2 17 18 96,31 Góc Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
86 Thanh Hà A A1.2 17 23 100 Tây Nam 14m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
87 Thanh Hà A A1.2 18 1 214,75 Góc Đông Bắc 25m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
88 Thanh Hà A A1.2 18 2 105,59 Góc Đông Nam 25m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
89 Thanh Hà A A1.2 18 3 121,7 Đông Nam 25m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
90 Thanh Hà A A1.2 19 1 100 Đông Bắc 17,5m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
91 Thanh Hà A A1.2 19 x 100 Đông Bắc 17,5m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
92 Thanh Hà A A1.2 19 x 100 Đông Bắc 17,5m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
93 Thanh Hà A A1.2 19 x 100 Đông Bắc 17,5m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
94 Thanh Hà A A1.2 20 4 105 Đông Bắc 17,5m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
95 Thanh Hà A A1.2 22 x 129,51 Tây Bắc 17,5m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
96 Thanh Hà A A1.2 22 1 154,9 Góc Tây Bắc 14m 100% 14 -- #VALUE! #VALUE!
97 Thanh Hà A A1.2 22 13 127,36 Tây Nam góc vườn hoa 14m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
98 Thanh Hà A A1.2 22 14 116,19 Tây Nam 14m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
99 Thanh Hà A A1.2 22 15 93,6 Tây Nam 14m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
100 Thanh Hà A A1.2 22 18 81,15 Tây Nam 14m 100% 14 TT #VALUE! #VALUE!
101 Thanh Hà A A1.2 23 2 154 Góc Tây Nam 17m 100% 25,41 TT #VALUE! #VALUE!
102 Thanh Hà A A1.2 23 6 137,7 Đông Bắc 14m 100% 20 TT #VALUE! #VALUE!
103 Thanh Hà A A1.2 23 8 137,7 Đông Bắc 14m 100% 20 TT #VALUE! #VALUE!
104 Thanh Hà A A1.2 23 11 196,5 Đông Bắc 14m 100% 20 TT #VALUE! #VALUE!
105 Thanh Hà A A1.2 23 14 100 Đông Bắc 14m 100% 20 TT #VALUE! #VALUE!
106 Thanh Hà A A1.2 23 15 100 Đông Bắc 14m 100% 20 TT #VALUE! #VALUE!
107 Thanh Hà A A1.2 23 18 100 Đông Bắc 14m 100% 20 TT #VALUE! #VALUE!
108 Thanh Hà A A1.2 23 22 125 Đông Bắc 14m 100% 20 TT #VALUE! #VALUE!
109 Thanh Hà A A1.2 24 5 125 Đông Bắc 14m 100% 20 TT #VALUE! #VALUE!
110 Thanh Hà A A1.2 24 26 125 Đông Bắc 14m 100% 20 TT #VALUE! #VALUE!
111 Thanh Hà A A1.2 24 27 125 Đông Bắc 14m 100% 20 TT #VALUE! #VALUE!
112                        
113 Thanh Hà A A2.3 1 13 100 Nam góc vườn hoa 14m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
114 Thanh Hà A A2.3 1 1x 100 Nam 14m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
115 Thanh Hà A A2.3 1 1x 100 Nam 14m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
116 Thanh Hà A A2.3 1 2x 75 Tây 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
117 Thanh Hà A A2.3 1 2x 75 Tây 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
118 Thanh Hà A A2.3 2 x 100 Bắc 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
119 Thanh Hà A A2.3 2 x 100 Bắc 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
120 Thanh Hà A A2.3 2 x 100 Bắc 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
121 Thanh Hà A A2.3 2 27 102 Tây góc vườn hoa 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
122 Thanh Hà A A2.3 2 3x 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
123 Thanh Hà A A2.3 2 40 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
124 Thanh Hà A A2.3 2 42 100 Nam góc vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
125 Thanh Hà A A2.3 3 1x 100 Đông 50m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
126 Thanh Hà A A2.3 3 1x 100 Đông 50m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
127 Thanh Hà A A2.3 3 1x 100 Đông 50m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
128 Thanh Hà A A2.3 3 24 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
129 Thanh Hà A A2.3 3 25 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
130 Thanh Hà A A2.3 3 29 102 Bắc góc vườn hoa 14m 100% 18,54 TT #VALUE! #VALUE!
131 Thanh Hà A A2.3 3 31 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
132 Thanh Hà A A2.3 3 3x 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
133 Thanh Hà A A2.3 3 37 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
134                        
135 Thanh Hà A A2.3 4 1 100 góc Tây Bắc 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
136 Thanh Hà A A2.3 4 1x 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
137 Thanh Hà A A2.3 4 1x 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
138 Thanh Hà A A2.3 4 1x 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
139 Thanh Hà A A2.3 4 1x 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
140 Thanh Hà A A2.3 4 21 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
141 Thanh Hà A A2.3 4 23 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
142 Thanh Hà A A2.3 4 2x 85 Tây 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
143                        
144 Thanh Hà A A2.3 5 x 100 Bắc 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
145 Thanh Hà A A2.3 5 21 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
146                        
147 Thanh Hà A A2.3 6 1 100 Bắc góc vườn hoa 17m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
148 Thanh Hà A A2.3 6 3 100 Bắc 17m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
149 Thanh Hà A A2.3 6 1x 147,5 góc Đông Bắc 50m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
150 Thanh Hà A A2.3 6 1x 100 Đông 50m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
151 Thanh Hà A A2.3 6 1x 100 Đông 50m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
152 Thanh Hà A A2.3 6 28 102 Tây góc vườn hoa 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
153 Thanh Hà A A2.3 6 34 154,5 Tây ô góc 14m 100% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
154 Thanh Hà A A2.3 6 3x 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
155 Thanh Hà A A2.3 6 3x 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
156 Thanh Hà A A2.3 6 3x 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
157                        
158 Thanh Hà A A2.3 7 16 100 Đông 50m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
159 Thanh Hà A A2.3 7 35 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
160 Thanh Hà A A2.3 7 36 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
161 Thanh Hà A A2.3 7 3x 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
162 Thanh Hà A A2.3 7 4x 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
163 Thanh Hà A A2.3 7 4x 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
164 Thanh Hà A A2.3 7 4x 102 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
165                        
166 Thanh Hà A A2.3 8 1 100 Góc Tây Bắc 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
167 Thanh Hà A A2.3 8 x 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
168 Thanh Hà A A2.3 8 7 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
169 Thanh Hà A A2.3 8 1x 100 Nam 20,5m 100% 21 TT #VALUE! #VALUE!
170 Thanh Hà A A2.3 8 1x 100 Nam 20,5m 100% 21 TT #VALUE! #VALUE!
171 Thanh Hà A A2.3 8 24 100 Góc Nam 20,5m 100% 23,1 TT #VALUE! #VALUE!
172                        
173 Thanh Hà A A2.4 1 7 117,5 Đông 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
174 Thanh Hà A A2.4 2 16 117,5 Đông 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
175 Thanh Hà A A2.4 2 12 117,5 Đông 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
176 Thanh Hà A A2.4 2 19 119,85 Đông góc vườn hoa 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
177 Thanh Hà A A2.4 3 8 117,5 Đông 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
178 Thanh Hà A A2.4 5 6 117,5 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
179 Thanh Hà A A2.4 5 10 117,5 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
180 Thanh Hà A A2.4 5 16 117,5 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
181 Thanh Hà A A2.4 5 12A 117,5 Đông 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
182 Thanh Hà A A2.4 6 7 78,96 Góc Đông Nam 20,5m 100% 23,1 TT #VALUE! #VALUE!
183 Thanh Hà A A2.4 6 10 83.75 Nam 20,5m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
184 Thanh Hà A A2.4 7 x 100 Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
185 Thanh Hà A A2.4 7 7 100 Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
186 Thanh Hà A A2.4 7 16 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
187 Thanh Hà A A2.4 7 19 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
188 Thanh Hà A A2.4 7 25 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
189 Thanh Hà A A2.4 7 29 75 Tây 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
190 Thanh Hà A A2.4 8 2 100 Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
191 Thanh Hà A A2.4 8 x 100 Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
192 Thanh Hà A A2.4 8 x 100 Bắc 25m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
193 Thanh Hà A A2.4 8 17 100 Bắc 25m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
194 Thanh Hà A A2.4 8 2x 100 Tây 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
195 Thanh Hà A A2.4 8 30 100 Tây Bắc ô góc 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
196 Thanh Hà A A2.4 8 3x 147,5 Góc Tây Bắc 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
197 Thanh Hà A A2.4 9 x 100 Đông 25m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
198 Thanh Hà A A2.4 9 1x 100 Đông 25m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
199 Thanh Hà A A2.4 9 2x 100 Nam 17m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
200 Thanh Hà A A2.4 9 23 100 Nam góc vườn hoa 17m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
201 Thanh Hà A A2.4 9 26 100 Bắc 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
202 Thanh Hà A A2.4 9 x 100 Tây 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
203 Thanh Hà A A2.4 10 x 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
204 Thanh Hà A A2.4 10 12 100 Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
205 Thanh Hà A A2.4 10 17 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
206 Thanh Hà A A2.4 10 14 102 Nam góc vườn hoa 17m 100% 19,57 TT #VALUE! #VALUE!
207 Thanh Hà A A2.4 10 19 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
208 Thanh Hà A A2.4 10 2x 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
209 Thanh Hà A A2.4 10 24 100 Nam 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
210 Thanh Hà A A2.4 10 2x 75 Tây 17m 100% 19 TT #VALUE! #VALUE!
211 Thanh Hà A A2.4 11 5 100 Bắc 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
212 Thanh Hà A A2.4 11 13 102 Bắc góc vườn hoa 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
213 Thanh Hà A A2.4 11 14 102 Nam góc vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
214 Thanh Hà A A2.4 11 16 102 Nam góc vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
215 Thanh Hà A A2.4 11 xx 75m Tây 17m 100% 18 TT   #VALUE!
216 Thanh Hà A A2.4 11 26 100 Góc Tây Nam 17m 100% 17,5 TT   #VALUE!
217 Thanh Hà A A2.4 12 2 100 Bắc 17m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
218 Thanh Hà A A2.4 12 6 89,5 Góc Đông 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
219 Thanh Hà A A2.4 12 15 102 Đông góc vườn hoa 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
220 Thanh Hà A A2.4 12 1x 102 Nam 14m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
221 Thanh Hà A A2.4 12 13 100 Đông 25m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
222 Thanh Hà A A2.4 13 2 100 Tây 17m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
223 Thanh Hà A A2.4 13 1 102 Tây góc vườn hoa 17m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
224 Thanh Hà A A2.4 13 8 102 Tây góc vườn hoa 17m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
225 Thanh Hà A A2.4 14 1 89,5 Đông Bắc ô góc 14m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
226 Thanh Hà A A2.4 15 x 100 Tây 17m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
227 Thanh Hà A A2.4 15 6 100 Tây 17m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
228 Thanh Hà A A2.4 15 9 100 Góc Tây Nam 17m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
229 Thanh Hà A A2.4 16 1 102 Đông góc vườn hoa 14m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
230 Thanh Hà A A2.4 16 x 100 Đông 14m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
231 Thanh Hà A A2.4 16 9 89,56 Góc Đông Nam 14m 100% 13 TT #VALUE! #VALUE!
232 Thanh Hà A A2.4 17 1 102 Đông góc vườn hoa 25m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
233 Thanh Hà A A2.4 17 6 100 Đông 25m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
234 Thanh Hà A A2.4 17 x 100 Đông 25m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
235 Thanh Hà A A2.4 17 16 102 Đông góc vườn hoa 25m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
236 Thanh Hà A A2.4 17 18 100 Tây 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
237 Thanh Hà A A2.4 17 24 138,7 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
238 Thanh Hà A A2.4 17 25 138,7 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
239 Thanh Hà A A2.4 17 2x 138,7 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
240 Thanh Hà A A2.4 18 10 89,56 Góc Đông Nam 20.5m 100% 15 TT #VALUE! #VALUE!
241 Thanh Hà A A2.4 18 1x 100 Nam 20.5m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
242 Thanh Hà A A2.4 18 1x 100 Nam 20.5m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
243 Thanh Hà A A2.4 18 1x 100 Bắc 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
244 Thanh Hà A A2.4 18 20 100 Bắc 14m 100% 16 TT #VALUE! #VALUE!
245 Thanh Hà A A2.4 19 1 100 Góc Tây Bắc 17m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
246 Thanh Hà A A2.4 19 6 100 Bắc 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
247 Thanh Hà A A2.4 19 11 100 Bắc 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
248 Thanh Hà A A2.4 19 1x 102 Bắc góc vườn hoa 14m 100% 18,54 TT #VALUE! #VALUE!
249 Thanh Hà A A2.4 19 1x 102 Nam 20,5m 100% 21 TT #VALUE! #VALUE!
250 Thanh Hà A A2.4 19 13 102 Nam góc vườn hoa 20,5m 100% 21 TT #VALUE! #VALUE!
251                        
252 Thanh Hà A A2.7 1 11 81 Góc Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
253 Thanh Hà A A2.7 1 14 90 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
254 Thanh Hà A A2.7 2 7 90 Tây Bắc góc vườn hoa 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
255 Thanh Hà A A2.7 2 9 90 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
256 Thanh Hà A A2.7 2 10 90 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
257 Thanh Hà A A2.7 2 14 113,5 Đông Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
258 Thanh Hà A A2.7 3 1 75 Góc Tây Nam 25m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
259 Thanh Hà A A2.7 3 x 85 Đông bắc 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
260 Thanh Hà A A2.7 3 5 85 Đông bắc 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
261 Thanh Hà A A2.7 3 9 90 Tây Nam 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
262 Thanh Hà A A2.7 3 1x 90 Đông Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
263 Thanh Hà A A2.7 3 1x 90 Tây Nam 25m 100% 22 TT #VALUE! #VALUE!
264 Thanh Hà A A2.7 4 10 80 Đông Nam 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
265 Thanh Hà A A2.7 4 15 80 Đông Nam 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
266 Thanh Hà A A2.7 5 1 75,5 Tây Bắc ô góc 25m 100% 24,2 TT #VALUE! #VALUE!
267 Thanh Hà A A2.7 5 x 90 Đông Bắc 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
268 Thanh Hà A A2.7 5 2x 90 Tây Nam 25m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
269 Thanh Hà A A2.7 6 2 80 Đông Nam 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
270 Thanh Hà A A2.7 6 7 80 Đông Nam 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
270 Thanh Hà A A2.7 6 x 80 Đông Nam 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
271 Thanh Hà A A2.7 6 16 90 Tây Nam 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
272 Thanh Hà A A2.7 7 1 113,3 Góc Tây Nam 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
273 Thanh Hà A A2.7 7 x 90 Tây Bắc 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
274 Thanh Hà A A2.7 7 14 113,3 Góc Đông Nam 14m 100% - TT #VALUE! #VALUE!
275 Thanh Hà A A2.7 8 1 90 Tây Nam góc vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
276 Thanh Hà A A2.7 8 x 85 Đông Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
277 Thanh Hà A A2.7 8 x 85 Đông Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
278 Thanh Hà A A2.7 8 8 85 Đông Bắc 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
279 Thanh Hà A A2.7 9 x 90 Đông Bắc góc vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
280 Thanh Hà A A2.7 9 15 90 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
281 Thanh Hà A A2.7 9 19 90 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
282 Thanh Hà A A2.7 9 20 90 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
283 Thanh Hà A A2.7 9 1x 113,5 Góc Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
284 Thanh Hà A A2.7 9 1x 113,5 Góc Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
285 Thanh Hà A A2.7 9 2x 90 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
286 Thanh Hà A A2.7 10 17 90 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
287 Thanh Hà A A2.7 10 11 90 Tây Nam góc vườn hoa 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
288 Thanh Hà A A2.7 10 19 90 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
289 Thanh Hà A A2.7 10 21 90 Tây Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
290 Thanh Hà A A2.7 10 22 113,5 GócTây Nam 14m 100% 19,8 TT #VALUE! #VALUE!
291                        
292 Thanh Hà A A3.1 1 x 100 Đông 14m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
293 Thanh Hà A A3.1 1 11 100 Bắc 60m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
294 Thanh Hà A A3.1 1 12a 100 Góc Đông Bắc 25m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
295 Thanh Hà A A3.1 1 2x 100 Bắc 60m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
296 Thanh Hà A A3.1 1 2x 100 Bắc 60m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
297 Thanh Hà A A3.1 1 2x 100 Đông 14m 100% 25 TT #VALUE! #VALUE!
298 Thanh Hà A A3.1 1 32 125 Đông 50m 50m 25 TT #VALUE! #VALUE!
299 Thanh Hà A A3.1 1 45 125 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
300 Thanh Hà A A3.1 1 4x 125 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
301 Thanh Hà A A3.1 1 4x 125 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
302 Thanh Hà A A3.1 1 4x 106,5 Góc Tây Nam 17m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
303 Thanh Hà A A3.1 1 6x 102 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
304 Thanh Hà A A3.1 1 65 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
305 Thanh Hà A A3.1 1 69 100 Nam 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
306 Thanh Hà A A3.1 1 70 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
307 Thanh Hà A A3.1 1 79 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
308 Thanh Hà A A3.1 1 87 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
309 Thanh Hà A A3.1 1 95 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
310 Thanh Hà A A3.1 1 91 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
311 Thanh Hà A A3.1 1 100 100 Tây 14m 100% 18 TT #VALUE! #VALUE!
312                        
313 cho thuê A2.4 1 4 102 Bắc 25m 100% 18     15 triệu/tháng

Mời quý khách hàng vào www.dailongland.com để cập nhật thông tin, giá cả mua bán hàng ngày.

SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG
Add: B2.1 - BT16 ô 1 - Khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Hà Đông - Hà Nội.  
Website: www.DaiLongLand.com | www.DaiLongLand.com.vn

Bđs nổi bật