Khu đô thị Thanh Hà những ngày đầu đông (Tháng 10/2017) Khu đô thị Thanh Hà những ngày đầu đông (Tháng 10/2017)

Chung cư căn hộ Chung cư căn hộ

Báo giá chung cư HH4ABC Linh Đàm cập nhật ngày 11/09/2017

Cập nhật lúc 02:57 11/09/2017

BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH4ABC LINH ĐÀM
CẬP NHẬT NGÀY 11/09/2017

SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG
Add: Tầng 1 - Tòa nhà CT4A, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội.
* CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG
TOP : Ms HUYỀN TRANG 0914.937.430 || Ms LAN HƯƠNG 0986.658.413 
TOP : Ms LAN CHI 0941.594.550  || Ms ĐINH PHÚC 0987.821.992
TOP  Mr ĐẠI NGHĨA 0962.141.113 
TOP Mr TIẾN ĐẠT 0988.799.704 || Ms THÚY HẰNG 0906.167.132
TOP  : Ms MINH HUYỀN 0978.638.558
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Mr TIẾN ĐẠT 0988.799.704 || Mrs KIM OANH 0986.666.760
* NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Ms KIM THÙY 0987.331.993
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ Đại Long.
Xin trân trọng cảm ơn!

 BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH4A LINH ĐÀM

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Linh Đàm HH4A 12 02 76,27 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% TT #VALUE! #VALUE!
2 Linh Đàm HH4A 14 02 76,27 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100%     1,5 tỷ
3 Linh Đàm HH4A 18 02 76,27 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100%     1,46 tỷ
4 Linh Đàm HH4A 2x 02 76,27 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% TT #VALUE! #VALUE!
5 Linh Đàm HH4A 2x 02 76,27 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% TT #VALUE! #VALUE!
6                        
7 Linh Đàm HH4A 32 4 67,04 Tây Bắc Đông Nam 14 100% TT #VALUE! #VALUE!
8                        
9 Linh Đàm HH4A 2x 6 67,04 Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
10                        
11 Linh Đàm HH4A pent -- 45,68 Tây Bắc Đông Nam 14 100% 210 18,60 849,52
12 Linh Đàm HH4A pent -- 45,68 Đông Nam Tây Bắc 14 100%     850 triệu
13                        
14 Linh Đàm HH4A 22 12 76,27 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,935 100% TT #VALUE! #VALUE!
15 Linh Đàm HH4A 33 12 76,27 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100%     1.33 tỷ
16                        
17 Linh Đàm HH4A pent 16 45,88 Đông Bắc Tây Bắc 14 100% --- #VALUE! 850 triệu
18                        
19 Linh Đàm HH4A 33 20 62,53 Đông Bắc Đông Nam 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
20                        
21 Linh Đàm HH4A 2x 24 67,04 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
22                        
23 Linh Đàm HH4A 20 26 65,52 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% TT #VALUE! 1,4 tỷ
24 Linh Đàm HH4A pent 26 44,64 Đông Nam Tây Bắc 14 100% TT #VALUE! #VALUE!
25                        
26 Linh Đàm HH4A 12 30 67,04 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% 280 18,68 1.252,08
27 Linh Đàm HH4A 26 30 67,04 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
28                        
29 Linh Đàm HH4A 6 32 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100%     TT
30 Linh Đàm HH4A 11 32 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 250 19,24 1.467,65
31 Linh Đàm HH4A 12 32 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 280 19,64 1.497,65
32 Linh Đàm HH4A 15 32 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 280 19,64 1.497,65
33 Linh Đàm HH4A 19 32 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 100% 250 18,21 1.389,09
34 Linh Đàm HH4A 26 32 76,27 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,935 100% TT #VALUE! #VALUE!
35                        
36 Linh Đàm HH4A x 34 61,09 Tây Nam Đông Nam 15,5 100%     1.195 triệu có đồ
37                        
38 Linh Đàm HH4A 1x 38 45,55 Đông Bắc Tây Bắc 15,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
39                        
40 Linh Đàm HH4A pent 40 43,28 Tây Nam Tây Bắc 14 100% TT #VALUE! #VALUE!
41                        
42 Linh Đàm HH4A 3 46 52,96 Tây Nam Đông Bắc 15 100% 200 18,78 994,40
43                        
44 Linh Đàm HH4A 4 48 58 Tây Bắc Đông Nam 15 100%     1.05 tỷ
45                        
46 Linh Đàm HH4A Kiot 40 38,8 Đông Nam   28 100% TT #VALUE! #VALUE!

 BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH4B LINH ĐÀM

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Linh Đàm HH4B 32 02 76,27 Tây Nam Đông Bắc 14,42 100% 230 17,44 1.329,81
2                        
3 Linh Đàm HH4B 5 04 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
4 Linh Đàm HH4B 22 04 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
5                        
6 Linh Đàm HH4B 5 06 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
7 Linh Đàm HH4B 22 06 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
8                        
9 Linh Đàm HH4B 32 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
10 Linh Đàm HH4B pent 10 45,68 Tây Nam Đông Bắc 14 100%     1150 triệu có đồ
11                        
12 Linh Đàm HH4B 18 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 100% TT #VALUE! #VALUE!
13                        
14 Linh Đàm HH4B 30 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 100% TT #VALUE! #VALUE!
15 Linh Đàm HH4B 32 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 100%     1.350 triệu
16                        
17 Linh Đàm HH4B 12 14 62,53 Tây Bắc Tây Nam 15,5 100%     1.350 triệu có nội thất
18                        
19 Linh Đàm HH4B 30 16 45 Tây Bắc Tây Nam 15,5 100%     TT
20                        
21 Linh Đàm HH4B 20 18 45 Tây Bắc Đông Bắc 15 100%     TT
22                        
23 Linh Đàm HH4B 14 22 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 100%     TT
24 Linh Đàm HH4B Pent 22 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 100%     1.15 tỷ có đồ
25                        
26 Linh Đàm HH4B 31 26 56,52 Đông Bắc Tây Nam 14,5 100%     1070 triệu có nội thất
27                        
28 Linh Đàm HH4B 21 24 57,83 Đông Bắc Tây Nam 14,5 100% TT #VALUE! TT
29 Linh Đàm HH4B 34 24 57,83 Đông Bắc Tây Nam 14 100% 200 17,46 1,1 tỷ
30                        
31 Linh Đàm HH4B 34 32 70,36 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 100% 200 17,26 1.214,59
32 Linh Đàm HH4B Pent 32 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 100% 300 21,51 910,40
33                        
34 Linh Đàm HH4B pent -- 45,55 Đông Nam Đông Bắc 14 100% -   835 triệu bao tên có đồ

 BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH4C LINH ĐÀM

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Linh Đàm HH4C 12 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 100% TT #VALUE! 1.5 tỷ có đồ
2 Linh Đàm HH4C 31 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 100% TT #VALUE! 1,45 tỷ có đồ
3                        
4 Linh Đàm HH4C 14 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 100% TT #VALUE! #VALUE!
5                        
6 Linh Đàm HH4C 4 8 65,52 Tây Nam Đông Bắc 15 100% TT #VALUE! #VALUE!
7                        
8 Linh Đàm HH4C 14 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 100%     1,3 tỷ full nội thất
9 Linh Đàm HH4C 20 10 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15 100% 250 18,73 1.255,60
10 Linh Đàm HH4C pent -- 45,68 Tây Nam Đông Bắc 14 100% TT #VALUE! 820 triệu bao tên
11                        
12 Linh Đàm HH4C 33 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 100% TT #VALUE! TT
13                        
14 Linh Đàm HH4C 22 14 62,53 Tây Bắc Đông Bắc 15 100%     1.190 triệu
15                        
16 Linh Đàm HH4C 6 16 45,55 Tây Bắc Đông Bắc 14 100%     890 triệu k bten
17 Linh Đàm HH4C 31 16 45,55 Tây Bắc Đông Bắc 14 100% TT #VALUE! TT
18                        
19 Linh Đàm HH4C 5 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 100% 250 19,24 1.467,65
20 Linh Đàm HH4C 31 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 100% 270 17,96 1.369,81
21                        
22 Linh Đàm HH4C 17 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14,935 100%     1.230tr bten, full nội thất
23                        
24 Linh Đàm HH4C 7 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 100% TT #VALUE! #VALUE!
25 Linh Đàm HH4C 19 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 100% TT #VALUE! #VALUE!
26 Linh Đàm HH4C 33 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 100%     1.550 triệu bao tên full nội thất
27                        
28 Linh Đàm HH4C Pent 34 44,29 Đông Nam Đông Bắc 14 100% 410 23,26 1.030,06
29                        
30 Linh Đàm HH4C 2x 38 45,55 Đông Nam Tây Nam 15 100%     950 triệu bao tên full đồ
31 Linh Đàm HH4C 2x 38 45,55 Đông Nam Tây Nam 15 100%     870 triệu bao tên full đồ
32                        
33 Linh Đàm HH4C 21 40 62,53 Đông Nam Tây Nam 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
34                        
35 Linh Đàm HH4C 3 46 53 Tây Nam Đông Bắc 15 100% TT #VALUE! #VALUE!

Mời quý khách hàng vào www.dailongland.com để cập nhật thông tin, giá cả mua bán hàng ngày.

SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG
Add: Tầng 1 - Tòa nhà CT4A, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội.
Website: www.DaiLongLand.com | www.DaiLongLand.com.vn 

 
Bđs nổi bật
Thông tin thêm
Đăng lúc: 02:57, ngày 11/09/2017
Đã xem: 43 | Mã tin: 52832
Địa chỉ: Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Người đăng:
E-mail:
Điện thoại:
Các tin liên quan

Báo giá chung cư B1.4 - HH03_3A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 19/10/2017 (02:52 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH03_3B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 19/10/2017 (02:05 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH03_3C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 19/10/2017 (02:04 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_2A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 19/10/2017 (02:29 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_2B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 19/10/2017 (02:40 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_2C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 19/10/2017 (02:34 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 19/10/2017 (02:54 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 19/10/2017 (02:36 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 19/10/2017 (02:33 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH01ABC khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 19/10/2017 (02:16 | 19/10/2017)

Báo giá Liền Kề khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 19/10/2017 (02:10 | 19/10/2017)

Báo giá Biệt Thự khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 19/10/2017 (02:39 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư HH2ABC Linh Đàm cập nhật ngày 19/10/2017 (02:47 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư HH1ABC Linh Đàm cập nhật ngày 19/10/2017 (02:11 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư HH3ABC Linh Đàm cập nhật ngày 19/10/2017 (02:07 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư HH4ABC Linh Đàm cập nhật ngày 19/10/2017 (02:09 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư VP5 VP6 Linh Đàm cập nhật ngày 19/10/2017 (02:18 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư Kim Văn Kim Lũ CT11 CT12 cập nhật ngày 19/10/2017 (01:47 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư Đại Thanh cập nhật ngày 19/10/2017 (01:28 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư Xa La cập nhật ngày 19/10/2017 (01:35 | 19/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH03_3A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 18/10/2017 (03:15 | 18/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH03_3B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 18/10/2017 (03:11 | 18/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH03_3C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 18/10/2017 (03:55 | 18/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_2A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 18/10/2017 (03:49 | 18/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_2B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 18/10/2017 (03:28 | 18/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_2C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 18/10/2017 (03:30 | 18/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 18/10/2017 (03:30 | 18/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 18/10/2017 (03:06 | 18/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 18/10/2017 (03:08 | 18/10/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH01ABC khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 18/10/2017 (03:03 | 18/10/2017)