6 BÍ QUYẾT MUA CHUNG CƯ MƯỜNG THANH 6 BÍ QUYẾT MUA CHUNG CƯ MƯỜNG THANH

Chung cư căn hộ Chung cư căn hộ

Báo giá chung cư HH2ABC Linh Đàm cập nhật ngày 17/08/2017

Cập nhật lúc 03:09 17/08/2017

BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH2ABC LINH ĐÀM
CẬP NHẬT NGÀY 17/08/2017

SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG
Add: Tầng 1 - Tòa nhà CT4A, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội.
* CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG
TOP : Ms HUYỀN TRANG 0914.937.430 || Ms LAN HƯƠNG 0986.658.413 
TOP : Ms LAN CHI 0941.594.550  || Ms ĐINH PHÚC 0987.821.992
TOP  Mr ĐẠI NGHĨA 0962.141.113
TOP Mr TIẾN ĐẠT 0988.799.704 || Ms THÚY HẰNG 0906.167.132
TOP  : Ms MINH HUYỀN 0978.638.558
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Mr TIẾN ĐẠT 0988.799.704 || Mrs KIM OANH 0986.666.760
* NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Ms KIM THÙY 0987.331.993
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ Đại Long.
Xin trân trọng cảm ơn!

BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH2A LINH ĐÀM

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Linh Đàm HH2A 17 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 250 19,00 1.563,12
2 Linh Đàm HH2A 37 2 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 100% 160 15,85 1.303,69
3                        
4 Linh Đàm HH2A 12 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15,5 100% 210 18,42 1.325,38
5 Linh Đàm HH2A 21 4 71,96 Đông Nam Tây Bắc 14,5 100% 255 18,04 1.298,42
6                        
7 Linh Đàm HH2A 12A 10 71,96 Đông Nam Tây Bắc 15   TT #VALUE! #VALUE!
8                        
9 Linh Đàm HH2A 12 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 15,965 100% 230 18,76 1.543,12
10 Linh Đàm HH2A 35 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14,42 100% TT #VALUE! #VALUE!
11 Linh Đàm HH2A 40 12 82,25 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13,905 100% 150 15,73 1.293,69
12                        
13 Linh Đàm HH2A 12 16 45,48 Đông Bắc Đông Nam 15,5 100%     930 triệu
14                        
15 Linh Đàm HH2A Pent 18 45,48 Đông Bắc Tây Bắc 14,5 100%     785 triệu
16                        
17 Linh Đàm HH2A 20 20 55,59 Tây Nam Tây Bắc 15 100% TT #VALUE! #VALUE!
18                        
19 Linh Đàm HH2A 10 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% 310 19,73 1.623,12
20 Linh Đàm HH2A 12 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% - - 1.700,00
21 Linh Đàm HH2A 18 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,45 100% TT #VALUE! #VALUE!
22 Linh Đàm HH2A 31 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% 300 18,07 1.486,05
23 Linh Đàm HH2A 32 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14,42 100% 300 18,07 1.486,05
24 Linh Đàm HH2A 40 22 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13,39 100% 165 15,40 1.266,33
25                        
26 Linh Đàm HH2A 14 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
27 Linh Đàm HH2A 20 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 15 100% TT #VALUE! #VALUE!
28 Linh Đàm HH2A 34 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14 100% TT #VALUE! #VALUE!
29 Linh Đàm HH2A 38 24 71,96 Tây Bắc Đông Nam 13,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
30                        
31 Linh Đàm HH2A 26 30 71,96 Tây Bắc Đông Nam 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
32                        
33 Linh Đàm HH2A 7 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% TT #VALUE! #VALUE!
34 Linh Đàm HH2A 12 32 82,25 Tây Bắc ô góc Đông Nam 15,965 100% 320 19,86 1.633,12
35                        
36 Linh Đàm HH2A kiot 32 34,71   Tây Bắc 30 100% 3.600 133,72 4.641,30

BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH2B LINH ĐÀM

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Linh Đàm HH2B 24 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 100% TT #VALUE! #VALUE!
2 Linh Đàm HH2B 26 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 100% TT TT #VALUE!
3 Linh Đàm HH2B 35 2 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 100% TT #VALUE! #VALUE!
4                        
5 Linh Đàm HH2B 16 4 67,04 Tây Nam Đông Bắc 15,5 100% 230 18,93 1.269,12
6                        
7 Linh Đàm HH2B 1x 14 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 100%     1,250 triệu
8 Linh Đàm HH2B 37 14 55,59 Tây Bắc Đông Bắc 13,5 100%     1,2 tỷ
9                        
10 Linh Đàm HH2B 8 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,965 100% TT #VALUE! #VALUE!
11 Linh Đàm HH2B 18 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 15,45 100% 350 20,04 1.528,37
12 Linh Đàm HH2B 22 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 100% TT #VALUE! #VALUE!
13 Linh Đàm HH2B 24 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 100% 250 18,21 1.389,09
14 Linh Đàm HH2B 28 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,935 100% 290 18,74 1.429,09
15 Linh Đàm HH2B 30 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 100% 280 18,09 1.379,81
16                        
17 Linh Đàm HH2B 27 16 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
18                        
19 Linh Đàm HH2B 5 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 14,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
20 Linh Đàm HH2B 40 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13,5 100% 200 17,90 813,98
21 Linh Đàm HH2B pent 18 45,48 Tây Nam Đông Bắc 13 100% 165 16,63 756,24
22                        
23 Linh Đàm HH2B 32 20 55,59 Tây Bắc Tây Nam 14 100%     1,1 tỷ
24                        
25 Linh Đàm HH2B 18 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 100% 350 20,04 1.528,37
26 Linh Đàm HH2B 35 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,42 100% 330 18,75 1.429,81
27                        
28 Linh Đàm HH2B 36 24 67,04 Đông Bắc Tây Nam 13,5 100%   19,50 1.307,28
29                        
30 Linh Đàm HH2B 20 26 65,52 Đông Bắc Tây Nam 15 100% 300 19,58 1.282,80
31                        
32 Linh Đàm HH2B pent 30 45,68 Đông Bắc Tây Nam 13 100% TT #VALUE! #VALUE!
33                        
34 Linh Đàm HH2B 17 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 100% 320 19,65 1.498,37
35 Linh Đàm HH2B pent 32 42,33 Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,39 100% TT #VALUE! #VALUE!

BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH2C LINH ĐÀM

TT Khu đô thị Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng tiền
1 Linh Đàm HH2C 2 4 69,33 Tây Nam Đông Bắc 15 100% 350 20,05 1.389,95
2                        
3 Linh Đàm HH2C 31 12 76,27 Tây Nam ô góc Đông Bắc 14,42 100% 200 17,04 1.299,81
4 Linh Đàm HH2C pent 12 42,33 Tây Nam ô góc Đông Bắc 13,39 100%     975,00
5                        
6 Linh Đàm HH2C 8 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 100% 350 20,55 1.567,65
7 Linh Đàm HH2C 9 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 100% 320 20,16 1.537,65
8 Linh Đàm HH2C 15 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,965 100% 280 19,64 1.497,65
9 Linh Đàm HH2C 29 22 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 100% TT #VALUE! #VALUE!
10                        
11 Linh Đàm HH2C 35 28 65,52 Đông Bắc Tây Nam 14 100% TT #VALUE! #VALUE!
12                        
13 Linh Đàm HH2C 3 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 100% 190 17,94 1.368,37
14 Linh Đàm HH2C 20 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 15,45 100% TT #VALUE! #VALUE!
15 Linh Đàm HH2C 25 32 76,27 Đông Bắc ô góc Tây Nam 14,935 100% 350 19,52 1.489,09
16 Linh Đàm HH2C pent 30+32 - Đông Bắc ô góc Tây Nam 13,39 100%     1.880,00
17                        
18 Linh Đàm HH2C 37 34 55,59 Đông Nam Đông Bắc 13,5 100% TT #VALUE! #VALUE!

Mời quý khách hàng vào www.dailongland.com để cập nhật thông tin, giá cả mua bán hàng ngày.

SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG
Add: Tầng 1 - Tòa nhà CT4A, Khu đô thị Xa La, Hà Đông, Hà Nội.
Website: www.DaiLongLand.com | www.DaiLongLand.com.vn 

 
Bđs nổi bật
Thông tin thêm
Đăng lúc: 03:09, ngày 17/08/2017
Đã xem: 38 | Mã tin: 52395
Địa chỉ: Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Người đăng:
E-mail:
Điện thoại:
Các tin liên quan

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_2A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 22/09/2017 (04:31 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_2B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 22/09/2017 (04:04 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_2C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 22/09/2017 (04:44 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 22/09/2017 (04:22 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 22/09/2017 (04:21 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 22/09/2017 (04:21 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH01A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 22/09/2017 (04:22 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH01B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 22/09/2017 (04:39 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH01C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 22/09/2017 (04:27 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư HH2ABC Linh Đàm cập nhật ngày 20/09/2012 (04:30 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư HH1ABC Linh Đàm cập nhật ngày 22/09/2017 (03:43 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư HH3ABC Linh Đàm cập nhật ngày 22/09/2017 (03:06 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư HH4ABC Linh Đàm cập nhật ngày 22/09/2017 (03:24 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư VP6 Linh Đàm cập nhật ngày 22/07/2017 (03:35 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư VP5 Linh Đàm cập nhật ngày 22/09/2017 (03:50 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư Kim Văn Kim Lũ CT11 CT12 cập nhật ngày 22/09/2017 (03:45 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư Đại Thanh cập nhật ngày 22/09/2017 (03:23 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư Xa La cập nhật ngày 22/09/2017 (03:28 | 22/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_2A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/09/2017 (03:10 | 20/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_2B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/09/2017 (03:03 | 20/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_2C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/09/2017 (03:05 | 20/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/09/2017 (03:17 | 20/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/09/2017 (03:16 | 20/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/09/2017 (03:38 | 20/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH01A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/09/2017 (03:35 | 20/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH01B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/09/2017 (03:38 | 20/09/2017)

Báo giá chung cư B1.4 - HH01C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/09/2017 (03:49 | 20/09/2017)

Báo giá chung cư HH2ABC Linh Đàm cập nhật ngày 20/09/2017 (03:27 | 20/09/2017)

Báo giá chung cư HH1ABC Linh Đàm cập nhật ngày 20/09/2017 (03:52 | 20/09/2017)

Báo giá chung cư HH3ABC Linh Đàm cập nhật ngày 20/09/2017 (03:04 | 20/09/2017)