Tiến độ khu đô thị Thanh Hà tháng 8 năm 2019 Tiến độ khu đô thị Thanh Hà tháng 8 năm 2019

Chung cư căn hộ Chung cư căn hộ

Báo giá chung cư B2.1 - HH03ABC khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 16/03/2020

Cập nhật lúc 08:50 15/03/2020

BẢNG BÁO GIÁ CHUNHG CƯ B2.1- HH03 KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
CẬP NHẬT NGÀY 16/03/2020

​SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG
Add: B2.1 - BT16 ô 1 - Khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Hà Đông - Hà Nội. 
* CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG
TOP  Ms THÚY HẰNG 0906.167.132 || Ms LAN CHI 0941.594.550
TOP : Ms ÁNH HỒNG 0985.853.488 || Mr VĂN ĐẠO 0987.928.779
TOP  Mr TIẾN ĐẠT 0988.799.704 ||  Ms THANH HUYỀN  0968.584.089
TOP : Mr VŨ LƯỢNG 0969.286.685  || Ms LAN HƯƠNG 0986.658.413
TOP  : Mr VĂN ĐIỆP 0869.153.722 || Ms ÁNH TUYẾT 0978.349.433 
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Mr TIẾN ĐẠT 0988.799.704 || Mrs KIM OANH 0986.666.760
* NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Ms KIM THÙY 0987.331.993
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ Đại Long.
Xin trân trọng cảm ơn!

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B2.1 - HH03A THANH HÀ

TT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B2.1 HH03A 1x 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% TT #VALUE! #VALUE!
2 Thanh Hà B B2.1 HH03A 19 2 74,95 Tây ô góc Đông 11,33 100% TT #VALUE! #VALUE!
3                          
4 Thanh Hà B B2.1 HH03A 2 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% TT #VALUE! #VALUE!
5                          
6 Thanh Hà B B2.1 HH03A 4 8 71,63 Bắc Nam 10,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
7                          
8 Thanh Hà B B2.1 HH03A 4 10 68.34 Bắc Nam 10,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
9                          
10 Thanh Hà B B2.1 HH03A 3 14 71,63 Bắc Nam 10,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
11                          
12 Thanh Hà B B2.1 HH03A 11 18 71,96 Đông Tây 12 100% TT #VALUE! #VALUE!
13                          
14 Thanh Hà B B2.1 HH03A 4 22 71,63 Nam Bắc 11 100% TT #VALUE! #VALUE!
15                          
16 Thanh Hà B B2.1 HH03A 12A 30 68,35 Nam Bắc 11 100% TT #VALUE! #VALUE!
17                          
18 Thanh Hà B B2.1 HH03A Kiot 4 52,5 Tây -- 40 100% TT #VALUE! #VALUE!
19 Thanh Hà B B2.1 HH03A Kiot 10 38,72 Tây -- 40 100% TT #VALUE! #VALUE!
20 Thanh Hà B B2.1 HH03A Kiot 18 40,03 Bắc -- 27 100% TT #VALUE! #VALUE!
21 Thanh Hà B B2.1 HH03A Kiot 20 40,03 Bắc -- 27 100% TT #VALUE! #VALUE!
22 Thanh Hà B B2.1 HH03A Kiot 32 38,72 Đông -- 27 100% TT #VALUE! #VALUE!
23 Thanh Hà B B2.1 HH03A Kiot 36 33,19 Đông -- 27 100% TT #VALUE! #VALUE!
24 Thanh Hà B B2.1 HH03A Kiot 38 38,72 Đông -- 27 100% TT #VALUE! #VALUE!
25 Thanh Hà B B2.1 HH03A Kiot 40 53 Đông ô góc -- 36,05 100% TT #VALUE! #VALUE!
26 Thanh Hà B B2.1 HH03A Kiot 44 40,03 Nam -- 35 100% TT #VALUE! #VALUE!
27 Thanh Hà B B2.1 HH03A Kiot 52 35,02 Nam -- 35 100% TT #VALUE! #VALUE!
28                          
29 cho thuê B2.1 HH03A Kiot 32 38,72 Đông   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
30 cho thuê B2.1 HH03A Kiot 38 38,72 Đông -- 27 100% TT #VALUE! #VALUE!

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B2.1 - HH03B THANH HÀ

TT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B2.1 HH03B 10 12 68,35 Bắc Nam 10,5 80% TT #VALUE! #VALUE!
2                          
3 Thanh Hà B B2.1 HH03B 9 18 71,96 Đông Tây 12 100% TT #VALUE! #VALUE!
4                          
5 Thanh Hà B B2.1 HH03B 6 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT #VALUE! #VALUE!
6                          
7 Thanh Hà B B2.1 HH03B 17 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT #VALUE! #VALUE!
8                          
9 Thanh Hà B B2.1 HH03B Kiot 4 52,5 Tây   40 100% TT #VALUE! #VALUE!
10 Thanh Hà B B2.1 HH03B Kiot 10 38,72 Tây   40 100% TT #VALUE! #VALUE!
11 Thanh Hà B B2.1 HH03B Kiot 20 40,03 Bắc -- 27 100% TT #VALUE! #VALUE!
12 Thanh Hà B B2.1 HH03B Kiot 30 39,74 Đông ô góc   27,81 100% TT #VALUE! #VALUE!
13 Thanh Hà B B2.1 HH03B Kiot 38 52,5 Đông   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
14 Thanh Hà B B2.1 HH03B Kiot 52 35,02 Nam   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
15 Thanh Hà B B2.1 HH03B Kiot 56 43,25 Nam   27,27 100% TT #VALUE! #VALUE!
16                          
17 cho thuê B2.1 HH03B Kiot 10 38,72 Tây   40 100% TT #VALUE! #VALUE!

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B2.1 - HH03C THANH HÀ

STT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B2.1 HH03C 1x 8 71,63 Bắc Nam 10,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
2                          
3 Thanh Hà B B2.1 HH03C 1x 10 68,35 Nam Bắc 10,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
4                          
5 Thanh Hà B B2.1 HH03C x 20 68,35 Nam Bắc 10,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
6 Thanh Hà B B2.1 HH03C 19 20 68,35 Nam Bắc 10,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
7                          
8 Thanh Hà B B2.1 HH03C Kiot 8 33,19 Tây   40 100% TT #VALUE! #VALUE!
9 Thanh Hà B B2.1 HH03C Kiot 14 34,44 Bắc   27,27 100% TT #VALUE! #VALUE!
10 Thanh Hà B B2.1 HH03C Kiot 26 34,43 Bắc   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
11 Thanh Hà B B2.1 HH03C Kiot 28 34,43 Bắc   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
12 Thanh Hà B B2.1 HH03C Kiot 34 33,19 Đông   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
13 Thanh Hà B B2.1 HH03C Kiot 46 35,02 Nam   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
14                          
15 cho thuê B2.1 HH03C Kiot 22 40,03 Bắc   27 100% TT #REF! #REF!
16 cho thuê B2.1 HH03C x 12 68,35 Bắc   27 100% TT #REF! #REF!
17 cho thuê B2.1 HH03C Kiot 34 33,19 Đông   27 100% TT #VALUE! #VALUE!

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B2.1 - HH03D THANH HÀ

TT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B2.1 HH03D 4 2 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% TT #VALUE! #VALUE!
2                          
3 Thanh Hà B B2.1 HH03D 10 18 71,96 Đông Tây 12 100% TT #VALUE! #VALUE!
4                          
5 Thanh Hà B B2.1 HH03D Kiot 2 53,87 -- Tây ô góc 41,2 100% TT #VALUE! #VALUE!
6 Thanh Hà B B2.1 HH03D Kiot 4 52,5 -- Tây 40 100% TT #VALUE! #VALUE!
7 Thanh Hà B B2.1 HH03D Kiot 20 40,03 -- Bắc 27 100% TT #VALUE! #VALUE!
8 Thanh Hà B B2.1 HH03D Kiot 28 34,43 -- Bắc 27 100% TT #VALUE! #VALUE!
9 Thanh Hà B B2.1 HH03D Kiot 30 39,74 -- Đông ô góc 27,81 100% TT #VALUE! #VALUE!
10 Thanh Hà B B2.1 HH03D Kiot 44 + đập thông tầng 2 -- -- Nam 27 100% TT #VALUE! #VALUE!
11 cho thuê B2.1 HH03D Kiot 30 39,74 -- Đông ô góc 27,81 100% TT #VALUE! #VALUE!

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B2.1 - HH03E THANH HÀ

TT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B2.1 HH03E 3 18 71,96 Đông Tây 12 100% TT #VALUE! #VALUE!
2 Thanh Hà B B2.1 HH03E 5 18 71,96 Đông Tây 12 100% TT #VALUE! #VALUE!
3                          
4 Thanh Hà B B2.1 HH03E 19 20 68,35 Nam Bắc 10,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
5                          
6 Thanh Hà B B2.1 HH03E 17 24 68,35 Nam Bắc 10,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
7                          
8 Thanh Hà B B2.1 HH03E 8 26 78,28 Nam Bắc 10,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
9                          
10 Thanh Hà B B2.1 HH03E 4 32 78,28 Nam Bắc 10,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
11                          
12 Thanh Hà B B2.1 HH03E Kiot 22 40,03 Bắc   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
13 Thanh Hà B B2.1 HH03E Kiot 30 39,74 Đông ô góc   27,81 100% TT #VALUE! #VALUE!
14 Thanh Hà B B2.1 HH03E Kiot 44 40,03 Nam   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
15 Thanh Hà B B2.1 HH03E Kiot 46 35,02 Nam   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
16 Thanh Hà B B2.1 HH03E Kiot 50 38,25 Nam   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
17                          
18 Cho thuê B2.1 HH03E kiot 12 39,74 Tây ô góc     100% TT #VALUE! #VALUE!
19 Cho thuê B2.1 HH03E kiot 14 34,44 Bắc     100% TT #VALUE! #VALUE!
20 Cho thuê B2.1 HH03E Kiot 28 34,43 Bắc   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
21 Cho thuê B2.1 HH03E Kiot 30 39,74 Đông ô góc   27,81 100% TT #VALUE! #VALUE!
22 Cho thuê B2.1 HH03E kiot 34 33,19 Đông     100% TT #VALUE! #VALUE!
23 Cho thuê B2.1 HH03E kiot 56 - Nam     100% TT #VALUE! #VALUE!

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B2.1 - HH03F THANH HÀ

TT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B2.1 HH03F 3 6 79,96 Tây ô góc Đông 11,33 100% TT #VALUE! #VALUE!
2                          
3 Thanh Hà B B2.1 HH03F pent 8 68,35 Bắc Nam 11 100% TT #VALUE! #VALUE!
4                          
5 Thanh Hà B B2.1 HH03F 5 12 68,35 Bắc Nam 11 100% TT #VALUE! #VALUE!
6                          
7 Thanh Hà B B2.1 HH03F 14 16 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT #VALUE! #VALUE!
8                          
9 Thanh Hà B B2.1 HH03F 15 20 79,96 Đông ô góc Tây 12,36 100% TT #VALUE! #VALUE!
10                          
11 Thanh Hà B B2.1 HH03F Kiot 10+ 12 39,74 Tây ô góc   -- 100% TT #VALUE! #VALUE!
12 Thanh Hà B B2.1 HH03F Kiot 14 34,44 Bắc   35 100% TT #VALUE! #VALUE!
13 Thanh Hà B B2.1 HH03F Kiot 24 40,03 Bắc   35 100% TT #VALUE! #VALUE!
14 Thanh Hà B B2.1 HH03F Kiot 30 39,74 Đông ô góc   27,81 100% TT #VALUE! #VALUE!
15 Thanh Hà B B2.1 HH03F Kiot 38 52,5 Đông   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
16 Thanh Hà B B2.1 HH03F Kiot 46 35,02 Nam   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
17                          
18 cho thuê B2.1 HH03F Kiot 6 33,19 Tây   40 100% TT #VALUE! #VALUE!
19 cho thuê B2.1 HH03F Kiot 10+12 80 Tây ô góc   40 100% TT #VALUE! #VALUE!
20 cho thuê B2.1 HH03F Kiot 16 36,69 Bắc   35 100% TT #VALUE! #VALUE!
21 cho thuê B2.1 HH03F Kiot 38 52,5 Đông   27 100% TT #VALUE! #VALUE!
22 cho thuê B2.1 HH03F Kiot 42 43,25 Nam   27,27 100% TT #VALUE! #VALUE!
23 cho thuê B2.1 HH03F Kiot 56 43,25 Nam   27,27 100% TT #VALUE! #VALUE!

Mời quý khách hàng vào www.dailongland.com để cập nhật thông tin, giá cả mua bán hàng ngày.

SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG
Add: B2.1 - BT16 ô 1 - Khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Hà Đông - Hà Nội.  
Website: www.DaiLongLand.com | www.DaiLongLand.com.vn

Bđs nổi bật
Thông tin thêm
Đăng lúc: 08:50, ngày 15/03/2020
Đã xem: 230 | Mã tin: 64688
Địa chỉ: Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Người đăng:
E-mail:
Điện thoại:
Các tin liên quan

Báo giá chung cư B2.1 - HH02E Thanh Hà cập nhật tháng 1 năm 2021 (05:30 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư B2.1 - HH02D Thanh Hà cập nhật tháng 1 năm 2021 (05:43 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư B2.1 - HH02C Thanh Hà cập nhật tháng 1 năm 2021 (05:43 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư B2.1 - HH02B Thanh Hà cập nhật tháng 1 năm 2021 (05:23 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư B2.1 - HH02A Thanh Hà cập nhật tháng 1 năm 2021 (05:20 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03F Thanh Hà cập nhật tháng 1 năm 2021 (04:20 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03E Thanh Hà cập nhật tháng 1 năm 2021 (04:28 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03D Thanh Hà cập nhật tháng 1 năm 2021 (04:25 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03C Thanh Hà cập nhật tháng 1 năm 2021 (04:32 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03B Thanh Hà cập nhật tháng 1 năm 2021 (03:30 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03A Thanh Hà cập nhật tháng 1 năm 2021 (03:41 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư B1.3 - HH03 Thanh Hà cập nhật tháng 1 năm 2021 (03:16 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02 Thanh Hà cập nhật tháng 1 năm 2021 (03:31 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư B1.4 - HH01 Thanh Hà cập nhật tháng 1 năm 2021 (03:45 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư HH1ABC Linh Đàm cập nhật tháng 1 năm 2021 (03:28 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư HH2ABC Linh Đàm cập nhật tháng 1 năm 2021 (03:19 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư HH3ABC Linh Đàm cập nhật tháng 1 năm 2021 (03:44 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư HH4ABC Linh Đàm cập nhật tháng 1 năm 2021 (03:45 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư VP5 VP6 Linh Đàm cập nhật tháng 1 năm 2021 (03:11 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư Kim Văn Kim Lũ cập nhật tháng 1 năm 2021 (03:55 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư Đại Thanh cập nhật tháng 1 năm 2021 (03:38 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư Xa La cập nhật tháng 1 năm 2021 (03:41 | 11/01/2021)

Báo giá chung cư B2.1 - HH02E Thanh Hà cập nhật tháng 12 năm 2020 (03:46 | 01/12/2020)

Báo giá chung cư B2.1 - HH02D Thanh Hà cập nhật tháng 12 năm 2020 (03:22 | 01/12/2020)

Báo giá chung cư B2.1 - HH02C Thanh Hà cập nhật tháng 12 năm 2020 (03:05 | 01/12/2020)

Báo giá chung cư B2.1 - HH02B Thanh Hà cập nhật tháng 12 năm 2020 (03:53 | 01/12/2020)

Báo giá chung cư B2.1 - HH02A Thanh Hà cập nhật tháng 12 năm 2020 (03:36 | 01/12/2020)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03F Thanh Hà cập nhật tháng 12 năm 2020 (02:28 | 01/12/2020)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03E Thanh Hà cập nhật tháng 12 năm 2020 (02:36 | 01/12/2020)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03D Thanh Hà cập nhật tháng 12 năm 2020 (02:10 | 01/12/2020)