THÔNG BÁO CHUYỂN TRỤ SỞ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG THÔNG BÁO CHUYỂN TRỤ SỞ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG

Chung cư căn hộ Chung cư căn hộ

Báo giá chung cư B1.4 - HH02 khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 17/05/2018

Cập nhật lúc 03:13 17/05/2018

BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02 KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ 
CẬP NHẬT NGÀY 17/05/2018

​SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG
Add: B2.1 - BT16 ô 1 - Khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Hà Đông - Hà Nội.  
* CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG
TTOP : Ms HUYỀN TRANG 0914.937.430 || Ms LAN HƯƠNG 0986.658.413 || Ms THÚY HẰNG 0906.167.132 
TOP : Ms LAN CHI 0941.594.550  || Ms MINH TRÀ 0918.784.430
TOP  Mr TIẾN ĐẠT 0988.799.704 || Mr ĐẠI NGHĨA 0962.141.113 || Ms MINH TUYẾT 0942.545.095 
TOP  Ms ĐINH PHÚC 0987.821.992 || Ms ÁNH HỒNG 0985.853.488
TOP  : Ms MINH HUYỀN 0978.638.558 || Ms THANH HÀ 0986.835.083
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Mr TIẾN ĐẠT 0988.799.704 || Mrs KIM OANH 0986.666.760
* NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Ms KIM THÙY 0987.331.993
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ Đại Long.
Xin trân trọng cảm ơn!

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02_1A THANH HÀ 

STT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 1x 4 64,84 -- Đông 9,5 100%     780 triệu
2 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 1x 16 69,48 -- Đông 9,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
3                          
4 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 10 34,36 -- Nam 24,24 100% TT #VALUE! #VALUE!
5 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 50 37,41 -- Bắc 24 100% 700 42,71 1.597,84
6                          
7 cho thuê B1.4 HH02_1A kiot 50 37,41 -- Bắc 24 100% TT #VALUE! #VALUE!

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02_1B THANH HÀ 

STT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.4 HH02_1B 1x 2 75,91 Nam ô góc Bắc 10,3 100%     1 tỷ
2                          
3 Thanh Hà B B1.4 HH02_1B Kiot 2 38,5 -- góc Nam 24,72 100% TT #VALUE! #VALUE!
4 Thanh Hà B B1.4 HH02_1B Kiot 4 39,96 -- Nam 24 100% TT #VALUE! #VALUE!
5 Thanh Hà B B1.4 HH02_1B Kiot 12 33,47 -- Nam 24 100% TT #VALUE! #VALUE!
6 Thanh Hà B B1.4 HH02_1B Kiot 26 49,91 -- Đông 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
7 Thanh Hà B B1.4 HH02_1B Kiot 36 38,35 -- Bắc 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
8 Thanh Hà B B1.4 HH02_1B Kiot 52 38,5 -- Bắc 24,72 100% TT #VALUE! #VALUE!
9 Thanh Hà B B1.4 HH02_1B kiot 54 47,19 -- Tây 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
10 Thanh Hà B B1.4 HH02_1B kiot 58 49,91 -- Tây 23 100% 255 28,11 1.402,93
11 Thanh Hà B B1.4 HH02_1B kiot 60 47,19 -- Tây 23 100% 250 28,30 1.335,37
12 cho thuê B1.4 HH02_1B Kiot 1x 38 -- Nam 24 100% TT #VALUE! #VALUE!
13 cho thuê B1.4 HH02_1B kiot 56 49,91 -- Tây 23 100% TT #VALUE! #VALUE!

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02_1C THANH HÀ 

TT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.4 HH02_1C 8 2 75,91 Nam Bắc 10,3 100% 130 12,01 911,87
2                          
3 Thanh Hà B B1.4 HH02_1C Pent x 55,83 Bắc Nam 9,595 100% TT #VALUE! #VALUE!
4                          
5 Thanh Hà B B1.4 HH02_1C kiot 4 39,96 -- Nam 24,24 100% TT #VALUE! #VALUE!
6 Thanh Hà B B1.4 HH02_1C kiot 6 34,36 -- Nam 24 100% TT #VALUE! #VALUE!
7 Thanh Hà B B1.4 HH02_1C kiot 18 39,96 -- Nam 24 100% TT #VALUE! #VALUE!
8 Thanh Hà B B1.4 HH02_1C kiot 20 38,5 -- Góc Nam 24,72 100% TT #VALUE! #VALUE!
9 Thanh Hà B B1.4 HH02_1C kiot 26 49,91 -- Đông 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
10 Thanh Hà B B1.4 HH02_1C kiot 28 47,19 -- Đông 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
11 Thanh Hà B B1.4 HH02_1C kiot 32 37,41 -- Bắc 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
12 Thanh Hà B B1.4 HH02_1C Kiot 48 37,95 -- Bắc 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
13                          
14 cho thuê B1.4 HH02_1C kiot 44 32,34 -- Bắc 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
15 cho thuê B1.4 HH02_1C kiot 56 49,91 -- Tây 23 100% TT #VALUE! #VALUE!

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02_2A THANH HÀ 

STT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.4 HH02_2A x 14 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 10,815 100% 120 12,40 940,97
2                          
3 Thanh Hà B B1.4 HH02_2A 1x 24 66,53 Đông Nam Tây Bắc 10,1 100% 150 12,35 821,95
4                          
5 Thanh Hà B B1.4 HH02_2A pent 34 61,77 Đông Nam Tây Bắc 10 100% TT #VALUE! #VALUE!
6                          
7 Thanh Hà B B1.4 HH02_2A Kiot 16 32,34 --- Đông Nam 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
8 Thanh Hà B B1.4 HH02_2A Kiot 42 34,36 --- Tây Bắc 24 100% 900 50,19 1.724,64
9 Thanh Hà B B1.4 HH02_2A Kiot 48 34,36 --- Tây Bắc 24,24 100% TT #VALUE! #VALUE!
10 Thanh Hà B B1.4 HH02_2A Kiot 50 39,96 --- Tây Bắc 24,24 100% TT #VALUE! #VALUE!
11 cho thuê B1.4 HH02_2A Kiot 44 34,36 --- Tây Bắc 24,24 100% TT #VALUE! #VALUE!
12 cho thuê B1.4 HH02_2A Kiot 56 49,91 --- Tây Bắc 24 100% TT #VALUE! #VALUE!

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02_2B THANH HÀ 

STT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.4 HH02_2B 11 4 64,81 Tây Bắc Đông Nam 10,5 100%    
830 triệu bao tên
2 Thanh Hà B B1.4 HH02_2B Pent 1x 54,38 Tây Bắc Đông Nam 10,5 100%     785 triệu
3                          
4 Thanh Hà B B1.4 HH02_2B 8 18 69,48 Đông Bắc Đông Nam 10 100% TT #VALUE! #VALUE!
5 Thanh Hà B B1.4 HH02_2B 11 18 69,48 Đông Bắc Đông Nam 10 100% TT #VALUE! #VALUE!
6                          
7 Thanh Hà B B1.4 HH02_2B kiot 4 37,41 --- Đông Nam 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
8 Thanh Hà B B1.4 HH02_2B kiot 28 49,91 --- Đông Bắc 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
9 Thanh Hà B B1.4 HH02_2B kiot 32 43,12 -- Đông Bắc 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
10 Thanh Hà B B1.4 HH02_2B kiot 36 43,12 -- Đông Bắc 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
11 Thanh Hà B B1.4 HH02_2B kiot 44 34,36 -- Tây Bắc 24,24 100% TT #VALUE! #VALUE!
12 Thanh Hà B B1.4 HH02_2B kiot 50 34,36 -- Tây Bắc 24,24 100% TT #VALUE! #VALUE!
13                          
14 cho thuê B1.4 HH02_2B kiot 46 34,36 -- Tây Bắc 24,24 100% TT #VALUE! #VALUE!
15 cho thuê B1.4 HH02_2B kiot 22 37,41 Đông Nam Đông Nam 23 100%     TT

BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH02_2C THANH HÀ 

STT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.4 HH02_2C 10 2 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,785 100% TT #VALUE! #VALUE!
2 Thanh Hà B B1.4 HH02_2C 6 14 75,91 Tây Bắc ô góc Đông Nam 9,785 100% TT #VALUE! #VALUE!
3                          
4 Thanh Hà B B1.4 HH02_2C 3 16 69,48 Đông Bắc Tây Bắc 9,5 100% TT #VALUE! #VALUE!
5                          
6 Thanh Hà B B1.4 HH02_2C Kiot 16 32,34 --- Đông Nam 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
7 Thanh Hà B B1.4 HH02_2C Kiot 20 37,95 --- Đông Nam 23 100% 350 32,22 1.222,85
8 Thanh Hà B B1.4 HH02_2C Kiot 26 47,19 --- Đông Bắc 23 100% 350 30,42 1.435,37
9 Thanh Hà B B1.4 HH02_2C Kiot 28 49,91 --- Đông Bắc 23 100% TT #VALUE! #VALUE!
10 Thanh Hà B B1.4 HH02_2C Kiot 38 34,36 --- Tây Bắc 23 100% TT #VALUE! #VALUE!

Mời quý khách hàng vào www.dailongland.com để cập nhật thông tin, giá cả mua bán hàng ngày.

SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG
Add: B2.1 - BT16 ô 1 - Khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Hà Đông - Hà Nội.  
Website: www.DaiLongLand.com | www.DaiLongLand.com.vn 

 
Bđs nổi bật
Thông tin thêm
Đăng lúc: 03:13, ngày 17/05/2018
Đã xem: 12 | Mã tin: 57243
Địa chỉ: Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Người đăng:
E-mail:
Điện thoại:
Các tin liên quan

Báo giá chung cư B2.1 - HH03F khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 21/05/2018 (03:05 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03E khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 21/05/2018 (03:47 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03D khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 21/05/2018 (03:22 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 21/05/2018 (03:21 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 21/05/2018 (03:00 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 21/05/2018 (03:38 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư B1.3 - HH03 khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 21/05/2018 (03:50 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02 khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 21/05/2018 (03:09 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư B1.4 - HH01 khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 21/05/2018 (03:53 | 21/05/2018)

Báo giá Liền Kề khu đô thị Thanh Hà A cập nhật ngày 21/05/2018 (03:06 | 21/05/2018)

Báo giá Liền Kề khu đô thị Thanh Hà B cập nhật ngày 21/05/2018 (03:19 | 21/05/2018)

Báo giá Biệt Thự khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 21/05/2018 (03:22 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư HH1ABC Linh Đàm cập nhật ngày 21/05/2018 (03:31 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư HH2ABC Linh Đàm cập nhật ngày 21/05/2018 (02:41 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư HH3ABC Linh Đàm cập nhật ngày 21/05/2018 (02:44 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư HH4ABC Linh Đàm cập nhật ngày 21/05/2018 (02:00 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư VP5 VP6 Linh Đàm cập nhật ngày 21/05/2018 (02:01 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư Kim Văn Kim Lũ CT11 CT12 cập nhật ngày 21/05/2018 (02:15 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư Đại Thanh cập nhật ngày 21/05/2018 (02:32 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư Xa La cập nhật ngày 21/05/2018 (02:33 | 21/05/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03F khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/05/2018 (07:56 | 20/05/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03E khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/05/2018 (07:38 | 20/05/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03D khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/05/2018 (07:20 | 20/05/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/05/2018 (06:27 | 20/05/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/05/2018 (06:14 | 20/05/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/05/2018 (06:53 | 20/05/2018)

Báo giá chung cư B1.3 - HH03 khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/05/2018 (06:41 | 20/05/2018)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02 khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/05/2018 (06:45 | 20/05/2018)

Báo giá chung cư B1.4 - HH01 khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 20/05/2018 (06:25 | 20/05/2018)

Báo giá Liền Kề khu đô thị Thanh Hà A cập nhật ngày 20/05/2018 (06:00 | 20/05/2018)