THÔNG BÁO CHUYỂN TRỤ SỞ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG THÔNG BÁO CHUYỂN TRỤ SỞ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG

Chung cư căn hộ Chung cư căn hộ

Báo giá chung cư B1.3 - HH03A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 08/02/2018

Cập nhật lúc 02:38 08/02/2018

BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.3 - HH03A KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ 
CẬP NHẬT NGÀY 08/02/2018

​SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG
Add: B2.1 - BT16 ô 1 - Khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Hà Đông - Hà Nội.  
* CHUYÊN VIÊN BÁN HÀNG
TOP : Ms HUYỀN TRANG 0914.937.430 || Ms LAN HƯƠNG 0986.658.413 || Ms THÚY HẰNG 0906.167.132 
TOP : Ms LAN CHI 0941.594.550  || Ms ĐINH PHÚC 0987.821.992
TOP  Mr ĐẠI NGHĨA 0962.141.113 || Mr TIẾN ĐẠT 0988.799.704
TOP Ms MINH TUYẾT 0942.545.095 || Ms MINH TRÀ 0918.784.430
TOP  : Ms MINH HUYỀN 0978.638.558 || Ms THANH HÀ 0986.835.083
CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ: Mr TIẾN ĐẠT 0988.799.704 || Mrs KIM OANH 0986.666.760
* NHẬN KÝ GỬI MUA BÁN: Ms KIM THÙY 0987.331.993
Quý khách hàng vui lòng liên hệ với ít nhất 2 chuyên viên bán hàng của công ty để nhận được dịch vụ tư vấn tốt nhất từ Đại Long.
Xin trân trọng cảm ơn!

TT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu/m2) Tiến độ Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.3 HH03A 3 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
2 Thanh Hà B B1.3 HH03A 4 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 80% 45 13,03 872,75
3 Thanh Hà B B1.3 HH03A 7 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 80% 50 13,11 877,75
4 Thanh Hà B B1.3 HH03A 10 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 80% 55 13,18 882,75
5 Thanh Hà B B1.3 HH03A 12A 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 80% 55 13,18 882,75
6 Thanh Hà B B1.3 HH03A 14 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 80% 85 13,63 912,75
7 Thanh Hà B B1.3 HH03A 15 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 80% 100 13,85 927,75
8 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 80% 70 13,41 897,75
9 Thanh Hà B B1.3 HH03A 18 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 80% 80 13,55 907,75
10 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 2 66,97 Bắc ô góc Nam 12,36 80% 55 13,18 882,75
11                          
12 Thanh Hà B B1.3 HH03A 3 4 66,7 Bắc Nam 12 80% 40 12,60 840,40
13 Thanh Hà B B1.3 HH03A 5 4 66,7 Bắc Nam 12 80% 65 12,97 865,40
14 Thanh Hà B B1.3 HH03A 10 4 66,7 Bắc Nam 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
15 Thanh Hà B B1.3 HH03A 11 4 66,7 Bắc Nam 12 80% 75 13,12 875,40
16 Thanh Hà B B1.3 HH03A 12 4 66,7 Bắc Nam 12 80% 80 13,20 880,40
17 Thanh Hà B B1.3 HH03A 12A 4 66,7 Bắc Nam 12 80% 65 12,97 865,40
18 Thanh Hà B B1.3 HH03A 14 4 66,7 Bắc Nam 12 80% 60 12,90 860,40
19 Thanh Hà B B1.3 HH03A 15 4 66,7 Bắc Nam 12 80% 75 13,12 875,40
20 Thanh Hà B B1.3 HH03A 16 4 66,7 Bắc Nam 12 80% 75 13,12 875,40
21 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 4 66,7 Bắc Nam 12 80% 60 12,90 860,40
22 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 4 66,7 Bắc Nam 12 80% 40 12,60 840,40
23                          
24 Thanh Hà B B1.3 HH03A 3 6 66,7 Bắc Nam 12 80% 40 12,60 840,40
25 Thanh Hà B B1.3 HH03A 4 6 66,7 Bắc Nam 12 80% 20 12,30 820,40
26 Thanh Hà B B1.3 HH03A 9 6 66,7 Bắc Nam 12 80% 75 13,12 875,40
27 Thanh Hà B B1.3 HH03A 10 6 66,7 Bắc Nam 12 80% 80 13,20 880,40
28 Thanh Hà B B1.3 HH03A 12A 6 66,7 Bắc Nam 12 80% 65 12,97 865,40
29 Thanh Hà B B1.3 HH03A 14 6 66,7 Bắc Nam 12 80% 60 12,90 860,40
30 Thanh Hà B B1.3 HH03A 15 6 66,7 Bắc Nam 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
31 Thanh Hà B B1.3 HH03A 16 6 66,7 Bắc Nam 12 80% 75 13,12 875,40
32 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 6 66,7 Bắc Nam 12 80% 60 12,90 860,40
33 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 6 66,7 Bắc Nam 12 80% 50 12,75 850,40
34                          
35 Thanh Hà B B1.3 HH03A 3 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 80% 15 12,20 906,96
36 Thanh Hà B B1.3 HH03A 4 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 80% 20 12,27 911,96
37 Thanh Hà B B1.3 HH03A 5 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 80% 25 12,34 916,96
38 Thanh Hà B B1.3 HH03A 6 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 80% 25 12,34 916,96
39 Thanh Hà B B1.3 HH03A 9 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 80% 25 12,34 916,96
40 Thanh Hà B B1.3 HH03A 11 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 80% 25 12,34 916,96
41 Thanh Hà B B1.3 HH03A 12 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 80% 25 12,34 916,96
42 Thanh Hà B B1.3 HH03A 14 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 80% 20 12,27 911,96
43 Thanh Hà B B1.3 HH03A 15 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 80% 25 12,34 916,96
44 Thanh Hà B B1.3 HH03A 16 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 80% 25 12,34 916,96
45 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 80% 20 12,27 911,96
46 Thanh Hà B B1.3 HH03A 18 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 80% 20 12,27 911,96
47 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 8 74,33 Bắc Tây Nam 12 80% 20 12,27 911,96
48                          
49 Thanh Hà B B1.3 HH03A 3 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 15 12,19 942,12
50 Thanh Hà B B1.3 HH03A 4 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 15 12,19 942,12
51 Thanh Hà B B1.3 HH03A 5 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 25 12,32 952,12
52 Thanh Hà B B1.3 HH03A 6 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 25 12,32 952,12
53 Thanh Hà B B1.3 HH03A 7 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 20 12,26 947,12
54 Thanh Hà B B1.3 HH03A 9 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 25 12,32 952,12
55 Thanh Hà B B1.3 HH03A 11 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 25 12,32 952,12
56 Thanh Hà B B1.3 HH03A 12 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 25 12,32 952,12
57 Thanh Hà B B1.3 HH03A 12A 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 15 12,19 942,12
58 Thanh Hà B B1.3 HH03A 14 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 20 12,26 947,12
59 Thanh Hà B B1.3 HH03A 15 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 25 12,32 952,12
60 Thanh Hà B B1.3 HH03A 16 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 25 12,32 952,12
61 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 20 12,26 947,12
62 Thanh Hà B B1.3 HH03A 18 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 20 12,26 947,12
63 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 10 77,26 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 20 12,26 947,12
64                          
65 Thanh Hà B B1.3 HH03A 3 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 40 12,60 840,40
66 Thanh Hà B B1.3 HH03A 4 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 45 12,67 845,40
67 Thanh Hà B B1.3 HH03A 5 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 60 12,90 860,40
68 Thanh Hà B B1.3 HH03A 12 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 75 13,12 875,40
69 Thanh Hà B B1.3 HH03A 12A 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 60 12,90 860,40
70 Thanh Hà B B1.3 HH03A 15 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 75 13,12 875,40
71 Thanh Hà B B1.3 HH03A 16 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 75 13,12 875,40
72 Thanh Hà B B1.3 HH03A 18 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 60 12,90 860,40
73 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 12 66,7 Đông Bắc Tây Nam 12 80% 40 12,60 840,40
74                          
75 Thanh Hà B B1.3 HH03A 6 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 80% 80 13,54 916,40
76 Thanh Hà B B1.3 HH03A 7 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 80% 85 13,62 921,40
77 Thanh Hà B B1.3 HH03A 15 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 80% 95 13,76 931,40
78 Thanh Hà B B1.3 HH03A 16 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 80% 95 13,76 931,40
79 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 80% 70 13,39 906,40
80 Thanh Hà B B1.3 HH03A 18 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 80% 75 13,47 911,40
81 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 14 67,67 Đông Bắc ô góc Tây Nam 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
82                          
83 Thanh Hà B B1.3 HH03A x 16 91,43 Nam ô góc Bắc 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
84 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 16 91,43 Nam ô góc Bắc 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
85                          
86 Thanh Hà B B1.3 HH03A 3 20 66 Nam Bắc 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
87 Thanh Hà B B1.3 HH03A 4 20 66 Nam Bắc 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
88 Thanh Hà B B1.3 HH03A 1x 20 66 Nam Bắc 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
89 Thanh Hà B B1.3 HH03A 14 20 66 Nam Bắc 12 80% 110 13,67 902,00
90 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 20 66 Nam Bắc 12 80% 100 13,52 892,00
91 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 20 66 Nam Bắc 12 80% 65 12,98 857,00
92                          
93 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
94 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 22 66 Tây Nam Đông Bắc 12 80% 75 13,14 867,00
95                          
96 Thanh Hà B B1.3 HH03A 3 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 80% 75 13,14 867,00
97 Thanh Hà B B1.3 HH03A 4 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
98 Thanh Hà B B1.3 HH03A 5 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 80% 105 13,59 897,00
99 Thanh Hà B B1.3 HH03A 10 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 80% TT #VALUE! #VALUE!
100 Thanh Hà B B1.3 HH03A 14 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 80% 110 13,67 902,00
101 Thanh Hà B B1.3 HH03A 17 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 80% 90 13,36 882,00
102 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 24 66 Tây Nam Đông Bắc 12 80% 75 13,14 867,00
103                          
104 Thanh Hà B B1.3 HH03A 19 26 92,14 Tây Nam ô góc Đông Bắc 12,36 80% TT #VALUE! #VALUE!
105                          
106 Thanh Hà B B1.3 HH03A kiot 12 83,06 -- Đông Bắc 30 80% TT #VALUE! #VALUE!
107 Thanh Hà B B1.3 HH03A kiot 22 70,67 -- Nam ô góc 30,9 80% TT #VALUE! #VALUE!
108 Thanh Hà B B1.3 HH03A kiot 26 61,56 -- Nam 30 80% TT #VALUE! #VALUE!
109 Thanh Hà B B1.3 HH03A kiot 30 34,54 -- Nam 30,9 80% 900 56,96 1.967,29
110 Thanh Hà B B1.3 HH03A kiot 32 34,83 -- Tây Nam 30,9 80% 900 56,74 1.976,25
111 Thanh Hà B B1.3 HH03A kiot 42 55,57 -- Tây Nam ô góc 30,9 80% TT #VALUE! #VALUE!

Mời quý khách hàng vào www.dailongland.com để cập nhật thông tin, giá cả mua bán hàng ngày.

SIÊU THỊ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI LONG
Add: B2.1 - BT16 ô 1 - Khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Hà Đông - Hà Nội.  
Website: www.DaiLongLand.com | www.DaiLongLand.com.vn 

 
Bđs nổi bật
Thông tin thêm
Đăng lúc: 02:38, ngày 08/02/2018
Đã xem: 61 | Mã tin: 55662
Địa chỉ: Q.Hoàn Kiếm - Hà Nội
Người đăng:
E-mail:
Điện thoại:
Các tin liên quan

Báo giá chung cư B2.1 - HH03A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 08/02/2018 (02:36 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 08/02/2018 (02:49 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 08/02/2018 (02:15 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư B1.3 - HH03A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 08/02/2018 (02:47 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư B1.3 - HH03B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 08/02/2018 (02:15 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư B1.3 - HH03C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 08/02/2018 (02:42 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_2ABC khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 08/02/2018 (02:34 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1ABC khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 08/02/2018 (02:44 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư B1.4 - HH01ABC khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 08/02/2018 (02:40 | 08/02/2018)

Báo giá Liền Kề khu đô thị Thanh Hà A cập nhật ngày 08/02/2018 (02:44 | 08/02/2018)

Báo giá Liền Kề khu đô thị Thanh Hà B cập nhật ngày 08/02/2018 (02:25 | 08/02/2018)

Báo giá Biệt Thự khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 08/02/2018 (02:18 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư HH2ABC Linh Đàm cập nhật ngày 08/02/2018 (02:06 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư HH1ABC Linh Đàm cập nhật ngày 08/02/2018 (02:01 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư HH3ABC Linh Đàm cập nhật ngày 08/02/2018 (02:48 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư HH4ABC Linh Đàm cập nhật ngày 08/02/2018 (02:42 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư VP5 VP6 Linh Đàm cập nhật ngày 08/02/2018 (02:50 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư Kim Văn Kim Lũ CT11 CT12 cập nhật ngày 08/02/2018 (02:01 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư Đại Thanh cập nhật ngày 08/02/2018 (02:16 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư Xa La cập nhật ngày 08/02/2018 (02:17 | 08/02/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 07/02/2018 (02:32 | 07/02/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 07/02/2018 (02:48 | 07/02/2018)

Báo giá chung cư B2.1 - HH03C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 07/02/2018 (02:32 | 07/02/2018)

Báo giá chung cư B1.4 - HH01ABC khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 07/02/2018 (02:18 | 07/02/2018)

Báo giá chung cư B1.3 - HH03A khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 07/02/2018 (02:54 | 07/02/2018)

Báo giá chung cư B1.3 - HH03C khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 07/02/2018 (02:55 | 07/02/2018)

Báo giá chung cư B1.3 - HH03B khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 07/02/2018 (02:39 | 07/02/2018)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_2ABC khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 06/02/2018 (02:38 | 07/02/2018)

Báo giá chung cư B1.4 - HH02_1ABC khu đô thị Thanh Hà cập nhật ngày 07/02/2018 (02:10 | 07/02/2018)

Báo giá Liền Kề khu đô thị Thanh Hà B cập nhật ngày 07/02/2018 (02:51 | 07/02/2018)